Over de LVVP

Welk zorgvraagtype moet in welk echelon behandeld worden?

Welk zorgvraagtype moet in welk echelon behandeld worden?

20-01-2022 Print

De LVVP krijgt veel vragen van leden over de zorgvraagtypering en hoe dit zich verhoudt tot het regiebehandelaarschap en tot de onderverdeling van zorgvraagtypen over de beide echelons generalistische basis-ggz (gb-ggz) en gespecialiseerde ggz (g-ggz). In dit artikel leggen we aan de hand van twee voorbeelden uit hoe u hiermee kunt omgaan.

Stel, u bent gz-psycholoog en u heeft in mei 2021 een patiënt in behandeling die is verwezen naar de gb-ggz. U behandelt patiënt sindsdien in product chronisch. Begin 2022 voert u de zorgvraagtypering uit: u vult de HoNOS+-vragenlijst in en patiënt blijkt in zorgvraagtype 7 te vallen. Mag u deze patiënt (door)behandelen in de gb-ggz?

Een ander voorbeeld. U bent klinisch psycholoog en u heeft sinds augustus 2021 een patiënt in behandeling die is verwezen naar de g-ggz. U behandelt patiënt in een dbc. Begin 2022 voert u de zorgvraagtypering uit: u vult de HoNOS+-vragenlijst in en patiënt blijkt (inmiddels) in zorgvraagtype 3 te vallen. Mag u deze patiënt (door)behandelen in de g-ggz?

Hoe verhouden de twee echelons zich tot de zorgvraagtypering?
Grofweg valt de gb-ggz samen met de zorgvraagtypen 1 t/m 4 (soms 5) en valt de g-ggz samen met de zorgvraagtypen 5 t/m 8. Dat is althans de verwachting. Maar feitelijk is nu nog niet vastgelegd welk zorgvraagtype bij welk echelon hoort. Dat is nu juist wat gedurende de komende twee jaar (inmiddels 3 jaar) onderzocht wordt. En daarom wordt ook van u gevraagd dat u de komende twee jaar (inmiddels 3 jaar) zowel het zorgvraagtype als het zorglabel (product in de gb-ggz) of de dsm (g-ggz) registreert. Uit de registratie zal dan na die twee jaar (inmiddels 3 jaar) blijken hoe de zorgvraagtypering zich verhoudt tot de echelons gb-ggz en g-ggz. Op dat moment zal dan bekeken worden of de zorgvraagtypering volstaat en of de registratie van de dsm en het type product in de gb-ggz losgelaten kan worden.

Wat heeft het regiebehandelaarschap hiermee te maken?
Van belang is wel dat patiënt naar het juiste echelon is verwezen. Als de huisarts op de verwijsbrief vermeldt dat patiënt verwezen wordt naar de g-ggz, dan betekent dit dat alleen de beroepen die hiervoor zijn aangewezen, mogen optreden als regiebehandelaar. Dit is vastgelegd in de veldafspraak ‘Tijdelijke invulling regiebehandelaarschap’:

“In de generalistische basis-ggz (gb-ggz) kunnen de volgende professionals in de vrije vestiging (sectie II, zorgprestatiemodel setting 1) als regiebehandelaar optreden:

  • gz-psycholoog
  • psychotherapeut
  • klinisch psycholoog
  • klinisch neuropsycholoog

In de gespecialiseerde ggz (g-ggz) kunnen de volgende professionals in de vrije vestiging (sectie II, zorgprestatiemodel setting 1) als regiebehandelaar optreden:

  • psychotherapeut
  • klinisch psycholoog
  • klinisch neuropsycholoog
  • psychiater”

 

Het antwoord bij beide casussen is dus: ja, u mag (door)behandelen. Maar let wel: mits patiënt ook daadwerkelijk naar dat echelon is verwezen én u kunt uitleggen dat deze patiënt wel degelijk in de gb-ggz respectievelijk de g-ggz thuis hoort. Het is van belang om de patiënt, met welk zorgvraagtype dan ook, niet anders te behandelen dan u eerder (voor 2022) gedaan zou hebben. Het gaat erom dat u passende zorg biedt, rekening houdend met de problematiek van de patiënt en tevens passend bij het echelon. U dient ook een passend gb-ggz label (in dit geval chronisch) dan wel een dsm mee te geven.

Ook interessant

Overzichten bevoorschotting en akte van cessie aangevuld

Welke zorgverzekeraars staan de akte van cessie toe in 2022 en welke niet? En hoe gaan de verschillende zorgverzekeraars in 2022 om ...

Lees meer

Hoeveel gesprekken mag ik in 2022 declareren voor de gb-ggz?

Een vraag die vaak aan de LVVP gesteld wordt is: hoeveel gesprekken mag ik in 2022 declareren voor behandeling in de ...

Lees meer