Over de LVVP

Welke zorg is nodig?

Welke zorg is nodig?

04-02-2015 Print

Ter voorbereiding op het debat op 21 mei over de brief van minister Schippers ‘kwaliteit loont’, organiseert de Tweede Kamer op 17 april een rondetafelgesprek waarbij deskundigen zijn uitgenodigd om over de brief van gedachten te wisselen. De LVVP is een van de genodigden; vicevoorzitter Hans Kamsma zal in zijn spreektijd aandacht vragen voor de kwaliteitsinitiatieven van de LVVP: visitatie, e-health, intervisie, sturen op functioneren en ROM.

Ook zal Hans Kamsma de Kamer wijzen op het feit dat niet-gecontracteerde zorg onterecht wordt weggezet als kwalitatief minder goede zorg. Contractering is op zichzelf immers niet een maatstaf voor kwaliteit. De LVVP zal daarnaast aandacht vragen voor de huidige disbalans in de relatie tussen patiënt, zorgaanbieder en zorgverzekeraars. Wij zijn van mening dat de NZa hier meer op zou moeten handhaven.
In reactie op de eerdergenoemde brief van Schippers en ter voorbereiding op het overleg met de Tweede Kamerleden, hebben we een mission statement opgesteld met als titel ‘welke zorg is nodig?’. U kunt het statement hier downloaden.

Ook interessant

LVVP-expertteam e-mental health gaat platforms testen

Vijf LVVP-leden kunnen zich expert noemen op het terrein van e-mental health (emh). Zij hebben deelgenomen aan de eerdere pilot ...

Lees meer