Over de LVVP

Werkbezoek Kinderombudsman aan vrijgevestigde ggz-praktijk

Werkbezoek Kinderombudsman aan vrijgevestigde ggz-praktijk

04-02-2016 Print

Op 9 juni 2016 bezochten twee beleidsmedewerkers van de nieuwe Kinderombudsman, Margrite Kalverboer, de vrijgevestigde praktijk van LVVP-lid Bob van Eerd in Voorschoten. Van Eerd behandelt vooral kinderen, jongeren en of hun ouders in de gespecialiseerde ggz. Dit werkbezoek vond plaats op verzoek van de voormalige Kinderombudsman Marc Dullaert. De nieuwe Kinderombudsman, Margrite Kalverboer, heeft op het allerlaatste moment aangegeven voorrang te moeten geven aan een vergadering van de Europese Unie over kinderarmoede.

Bij het werkbezoek was ook de LVVP-commissie kind & jeugd aanwezig. Na een kennismaking gaf Van Eerd een toelichting op de knelpunten die hij ervaart vanwege de transformatie die nadelig zijn voor patiënten en hun ouders. Hij vertelde dit aan de hand van diverse voorbeelden. Vanuit de commissie kind & jeugd is vervolgens aandacht gevraagd voor de knelpunten die op landelijke schaal plaatsvinden zoals de privacywaarborging, wachtlijsten die ontstaan vanwege een te lage contracteergraad door gemeenten, het belang van systeemtherapie en de toename van het aantal zelfbetalende ouders. De beleidsmedewerkers toonden hun betrokkenheid door diverse inhoudelijke vragen te stellen over de opt-outregeling, effectmeting en stepped care versus matched care. Ook gaven zij aan dat zij een aantal punten direct kunnen betrekken bij de eerstvolgende monitor die zij uitvoeren in het kader van de Jeugdwet. Het thema van deze monitor is privacy: wat loopt wel en niet goed en hoe kan dit worden verbeterd. De monitor wordt twee keer per jaar opgesteld en aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit rapport was tot nu toe telkens aanleiding voor een debat. De LVVP kijkt dan ook terug op een boeiend werkbezoek.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer