Over de LVVP

Werkconferentie over regionale of lokale netwerken van vrijgevestigden binnen de LVVP

Werkconferentie over regionale of lokale netwerken van vrijgevestigden binnen de LVVP

04-02-2015 Print

De LVVP organiseert op 20 mei 2015 een werkconferentie over samenwerkingsvormen binnen de LVVP. Deze vindt plaats in Utrecht, van 14 tot 17 uur. De LVVP nodigt hiervoor sleutelfiguren uit van bestaande of op te starten zorggroepen, regionale netwerken of andere vormen van lokaal of regionaal georganiseerde verbanden van leden in het land. Bent u één van deze sleutelfiguren of vertegenwoordigers en wilt u deelnemen aan deze conferentie? Geef u dan z.s.m. op bij Tineke Ruijl via t.ruijl@lvvp.info.

Doel van de werkbijeenkomst is om binnen de LVVP te komen tot beleid en afspraken over samenwerkingsverbanden, zodat zowel het LVVP-bureau als de diverse groepen onderling van elkaars kennis en informatie kunnen profiteren. Het debat vindt plaats op basis van de open regionale en lokale organisatiestructuur van de LVVP, die ruimte biedt aan een diversiteit aan samenwerkingsvormen. De vereniging maakt daarbij flexibel gebruik van bestaande of zich nog ontwikkelende structuren, zoals zorggroepen, afdelingen, netwerken, intervisiegroepen, klankbordgroepen en dergelijke. Het LVVP-bureau kan daarbij faciliterend optreden vanuit een dynamische cultuur van korte lijnen. We gaan bij de werkconferentie uit van in totaal 40 deelnemers, inclusief bestuur en bureaumedewerkers.

Ook interessant

LVVP-expertteam e-mental health gaat platforms testen

Vijf LVVP-leden kunnen zich expert noemen op het terrein van e-mental health (emh). Zij hebben deelgenomen aan de eerdere pilot ...

Lees meer