Over de LVVP

Werkgroep administratieve lasten presenteert eerste resultaten

Werkgroep administratieve lasten presenteert eerste resultaten

04-02-2016 Print

Op 25 mei jl. heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) de eerste resultaten vanuit de werkgroep ‘terugdringing administratieve lasten vrijgevestigden ggz’ gepresenteerd aan minister Schippers. De LVVP participeert in de werkgroep naast een aantal verzekeraars, ZN, NVvP en NIP. Inmiddels is de werkgroep een aantal keren bijeen geweest. Dit heeft nog niet geleid tot daadwerkelijke terugdringing van de administratieve lasten. Wel zijn er afspraken gemaakt over hoe de lasten kunnen worden geïnventariseerd. Zo worden de contracteisen van verzekeraars, de kwaliteitscriteria van onder meer de LVVP, maar ook de eisen van het Keurmerk Basis GGZ vergeleken met het kwaliteitsstatuut. Intentie is om overlappende eisen te schrappen.

 

Zoals bekend, zijn de administratieve lasten onder vrijgevestigden voor ons al jaren een punt van zorg, omdat deze buitenproportioneel groot zijn geworden. De LVVP ondersteunt het initiatief van ZN dan ook en hoopt dat er daadwerkelijk een forse vermindering van de lastendruk zal ontstaan. We zijn kritisch over hetgeen ZN in zijn rapportage aan de minister schrijft over de resultaten van de werkgroep, aangezien er zoals gezegd nog geen concrete vorderingen zijn in de afname van de lastendruk voor de vrijgevestigde ggz-professional. Daarvoor blijven we ons hard maken, getuige voorgaande artikelen in deze nieuwsbrief.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer