Over de LVVP

Wet DBA wordt niet meer gehandhaafd

Wet DBA wordt niet meer gehandhaafd

12-04-2018 Print

Naleving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) wordt niet meer gecontroleerd. In 2020 komt er een nieuwe wet die de huidige Wet DBA gaat vervangen. Hoe regelt u de waarnemingen op papier goed en hoe gaat de nieuwe wet eruit zien?

Op 1 mei 2016 trad de Wet DBA in werking. Om meerdere redenen is de wet nooit gehandhaafd: er was veel discussie en onduidelijkheid over de uitvoering bij zzp’ers en hun opdrachtgevers. Mede daarom is onlangs besloten om de opschortingsperiode voor de handhaving te verlengen tot 1 januari 2020. De LVVP adviseert u: blijf gebruikmaken van de modelovereenkomsten van de LVVP en blijf als waarnemer kritisch op ondernemerschap en inkomstenbelasting.

 

Blijf gebruikmaken van de twee modelovereenkomsten van de LVVP

Vanuit fiscaal oogpunt is het verstandig om een overeenkomst te sluiten. Als u hiervoor de modelovereenkomst praktijkwaarneming en de modelovereenkomst praktijkmedewerking van de LVVP gebruikt, weet u zeker dat de noodzakelijke afspraken in verband met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zijn gemaakt. Ook zijn de overeenkomsten zo opgesteld dat ze het ondernemerschap van de waarnemer voor de inkomstenbelasting waarborgen.

 

Voor waarnemers: blijf alert op uw ondernemerschap voor de inkomstenbelasting

De opschorting van handhaving betreft alleen de handhaving van afdrachtplichten van de opdrachtgever (loonbelasting en sociale premies) en dus niet het ondernemerschap voor de inkomstenbelasting! Blijf hier dus alert op.

 

Nieuwe wet in 2020

De Wet DBA heeft te weinig duidelijkheid gebracht over de beoordeling van arbeidsrelaties door de Belastingdienst. Daarom wil het kabinet de Wet DBA gaan vervangen. De nieuwe wet moet schijnzelfstandigheid voorkomen en garanderen dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Op dit moment zijn alleen nog de contouren duidelijk. Er is sprake van invoering van een opdrachtgeversverklaring, waarmee meer duidelijkheid moet komen over de arbeidsrelatie. De opdrachtgever kan dan beter bepalen of er wel of geen loonbelasting en premies voor werknemersverzekeringen verschuldigd zijn. Daarnaast wil de regering professionals aan de bovenkant van de markt meer ruimte geven en schijnzelfstandigheid aan de onderkant voorkomen. De nieuwe wet moet in 2020 van kracht worden.

 

Ook interessant

Congrescommissie zoekt leden!

Met het geslaagde congres van september 2017 in het achterhoofd kijkt de congrescommissie alweer vooruit naar de nieuwe editie die najaar 2019 ...

Lees meer

LVVP zet zich in voor minder administratieve lasten

Afgelopen week hadden de ggz-partijen en zorgverzekeraars een bestuurlijk overleg met staatssecretaris Paul Blokhuis over administratieve lasten. Ook de LVVP ...

Lees meer