Over de LVVP

Wetsvoorstel medezeggenschap (Wmcz) aangenomen door Eerste Kamer

Wetsvoorstel medezeggenschap (Wmcz) aangenomen door Eerste Kamer

05-06-2019 Print

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) is op 21 mei jl. aangenomen door de Eerste Kamer. De nieuwe Wmcz is een wijziging van de bestaande wet uit 1996. De nieuwe wet moet de medezeggenschap verbeteren door een aantal struikelblokken aan te pakken waar cliëntenraden in hun werk tegenaan lopen. De grens voor het instellen van een cliëntenraad is voor de ambulante zorg gesteld op 25 zorgverleners. De nieuwe wet gaat naar verwachting met ingang van 1 juli 2020 in.

Het wetsvoorstel heeft tot doel verbeteringen aan te brengen in het stelsel van medezeggenschap in zorginstellingen, zoals dat is neergelegd in de huidige Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Het voorstel beoogt de positie van cliëntenraden te verstevigen ten opzichte van zorginstellingen, en tegelijkertijd tegemoet te komen aan de wens van instellingsbesturen en cliëntenorganisaties tot grotere ruimte voor maatwerk. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Wmcz uit 1996 vindt u hier.

Meer over de Wmcz
Meer lezen over de Wmcz? Bekijk dan deze uitleg in 10 punten van het Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ).

Ook interessant

Akwa GGZ sluit toegang tot overgenomen oude dataset SBG

Begin 2019 nam Akwa GGZ de ‘verarmde’ dataset over van stichting benchmark ggz (SBG). De Autoriteit Persoonsgegevens heeft nu een voorlopig ...

Lees meer

2021 dan maar?

De datum van 1 april is weer gepasseerd en alle zorgverzekeraars hebben hun inkoopbeleid weer bekend moeten maken. In het hoofdlijnenakkoord ...

Lees meer