Over de LVVP

Wetsvoorstel Schippers dwingt zorgaanbieders tot contractering

Wetsvoorstel Schippers dwingt zorgaanbieders tot contractering

04-02-2015 Print

De VvAA plaatst grote vraagtekens bij een wetsvoorstel van minister Schippers dat de macht van zorgverzekeraars te veel zou vergroten en bovendien de vrije artsenkeuze zou ondermijnen. Diezelfde vrije artsenkeuze die vorig jaar leek gered toen de Eerste Kamer tegen aanpassing van artikel 13 stemde. Edwin Brugman, directeur kennismanagement & netwerken, legt in deze video uit welke consequenties Schippers' plannen kunnen hebben. Wij delen de zorgen van de VvAA.

De minister wil eind dit jaar de Wet herpositionering taken Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en deregulering naar de Tweede Kamer sturen. De wet voorziet onder meer in een wijziging van het ‘macrobeheersinstrument’ (mbi). De minister kan die regel inzetten als het macrozorgbudget voor een bepaalde sector wordt overschreden. Het doel van de wijziging volgens de minister: ervoor zorgen dat meer zorgaanbieders een contract sluiten met de verzekeraar. Want alleen met een contract kunnen doelmatigheid en kwaliteit van de zorg worden gegarandeerd, aldus de minister. Edwin Brugman, directeur Kennismanagement & Netwerken bij VvAA, ziet grote bezwaren tegen deze maatregel: “Veel zorgverleners zullen zich gedwongen voelen toch een contract af te sluiten met de zorgverzekeraar, ook als ze het niet eens zijn met de voorwaarden.” 

 

Visie LVVP
De VvAA sluit met deze zienswijze naadloos aan op de visie van de LVVP, omdat het voorstel tot terugvordering van overschrijding van het macrobudget bij met name niet-gecontracteerde zorgaanbieders via het macrobeheersinstrument (mbi) de patiënt raakt in zijn keuze voor een behandelaar. Terwijl daarover eind vorig jaar een glasheldere politiek keuze is gemaakt. Lees hier de brief die we hierover onlangs aan de Kamercommissie hebben gezonden. En in juni hebben we schriftelijk gereageerd op het conceptwetsvoorstel.

 

Kwaliteitsstatuut borgt kwaliteit
Waar het gaat om de borging van de kwaliteit van de geleverde zorg, maakt de aanbeveling van de Commissie Meurs het genoemde wetsvoorstel overbodig. Onverantwoorde groei van veelsoortige toetreders wordt hiermee aan banden gelegd. Ook het bestaande zorgaanbod gaat door de zeef van het kwaliteitsstatuut via gericht toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Kortom, er vindt opschoning plaats aan de poort, door de professionals zelf. Op deze manier worden kwaliteit en daarmee kosten via een kwaliteitsstatuut geborgd.
Wordt vervolgd!

Ook interessant

LVVP-expertteam e-mental health gaat platforms testen

Vijf LVVP-leden kunnen zich expert noemen op het terrein van e-mental health (emh). Zij hebben deelgenomen aan de eerdere pilot ...

Lees meer