Over de LVVP

Wijziging besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Wijziging besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

04-02-2017 Print

Onlangs is het 'besluit tot aanpassing van de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' gepubliceerd. Beroepsgroepen dienen vervolgens een afwegingskader te maken op basis waarvan zij het risico op en de aard en de ernst van het huiselijk geweld of kindermishandeling kunnen wegen. Er komt geen meldplicht, waartegen diverse partijen waaronder de LVVP eerder bezwaar maakte. De wijziging van het besluit en het gebruik van het afwegingskader gaan per 1 januari 2019 in.

De factsheet ‘meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; het bewustzijn groeit, maar nog niet overal’ bevat de resultaten van het onderzoek van de inspectie naar het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in een aantal sectoren in de gezondheidszorg, waaronder de ggz. Het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld is in sommige sectoren nog steeds onvoldoende. De helft van de vrijgevestigde ggz-professionals gebruikt de meldcode nog niet. De invoering en het gebruik van de kindcheck in vooral de ggz moet beter. In 25-39% van de gevallen wordt de kindcheck in de ggz niet periodiek herhaald en in 15% van de gevallen wordt de kindcheck zelfs niet herhaald bij crisissituaties.

De kindcheck is speciaal bedoeld voor mensen die werken met volwassen cliënten en houdt in dat de zorgaanbieder in het contact met volwassen cliënten nagaat of er kinderen in het gezin zijn en inschat of zij veilig zijn; bijvoorbeeld bij volwassen cliënten met ernstige psychische problemen of drugs- of alcoholverslaving of bij cliënten die een partner hebben die geweld gebruikt. De kindcheck helpt de zorgaanbieder om oudersignalen in kaart te brengen en vergroot de mogelijkheden om kindermishandeling te signaleren.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat met de veldpartijen in gesprek om een inhaalslag te maken. Zij neemt de meldcode de komende jaren mee in haar toezicht en kijkt per sector op welke manier de preventie, signalering, aanpak en behandeling van kindermishandeling verbeterd moet worden. De samenwerkende inspecties binnen het toezicht sociaal domein besteden de komende jaren extra aandacht aan de samenwerking tussen ketenpartners op dit onderwerp. Bij het toezicht op de ggz wordt het komende jaar extra op het goed gebruik van de kindcheck gelet.

 

Meldcode voor de vrijgevestigde ggz-professional
De door de LVVP opgestelde meldcode voor u als vrijgevestigde ggz-professional -waarin de formele eisen zijn vervat-, kunt u als download vinden op Mijn LVVP. De komende jaren wordt deze voorzien van een afwegingskader. Bij de verdere ontwikkeling hiervan is ook de LVVP betrokken. Met het afwegingskader worden professionals in staat gesteld om te beoordelen of er sprake is van (een vermoeden van) ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling dat een melding bij Veilig thuis is aangewezen.

Ook interessant

Staatssecretaris Blokhuis wil aanpak regeldruk intensiveren

In de brief die staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk naar de Kamer stuurde, schrijft hij: “Samen met alle betrokken partijen wil ...

Lees meer

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

Zoals u weet, worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ van 2015 tot 2017 18 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ...

Lees meer