Over de LVVP

Wijzigingen in het DBC-pakket per 1 januari 2015

Wijzigingen in het DBC-pakket per 1 januari 2015

04-02-2015 Print

DBC-Onderhoud biedt op zijn site overzichtelijke informatie over de wijzigingen in de DBC-systematiek per 2015: over de gespecialiseerde jeugd-ggz, de online spelregeltool, de vernieuwde DBC-leergang voor de ggz en over een mogelijke netwerkbijeenkomst aan de hand van gemelde knelpunten in de DBC-registratie.

Gespecialiseerde jeugd-ggz

Vanaf 2015 is de gespecialiseerde jeugd-ggz geen onderdeel meer van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit betekent dat de DBC-systematiek niet meer van toepassing is op jongeren tot 18 jaar. Op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) blijft het voorlopig mogelijk de DBC-systematiek te gebruiken voor de gespecialiseerde jeugdzorg, zodat de continuïteit en kwaliteit van de registratie gewaarborgd wordt. Gedurende drie jaar wordt bekeken of de DBC-systematiek bijdraagt aan een effectief jeugdstelsel.

 

Spelregeltool

Met de spelregeltool van DBC-Onderhoud zijn alle regels rond de registratie van ggz-DBC’s overzichtelijk, toegankelijk en overal beschikbaar. De tool bevat nu alle spelregels die geldig zijn in 2015. Hiermee sluit DBC-Onderhoud aan bij de wensen van ggz-zorgaanbieders, die het snel en gemakkelijk vinden en delen van informatie belangrijk vinden. De spelregeltool kent een overzichtelijke indeling die de stappen in de registratie van een DBC volgen (openen, typeren, registreren, sluiten). Bovendien is in één oogopslag te zien welke spelregels gewijzigd zijn ten opzichte van het voorgaande jaar. Er is een aantal aanpassingen in de spelregels die uitsluitend voor de jeugd-ggz gelden. Deze zijn in de spelregeltool afwijkend vormgegeven en daarmee in één oogopslag duidelijk. U kunt zelf  aangeven of u wel of niet de regels voor jeugd-ggz wilt zien.

 

Vernieuwde leergang ggz

De leergang DBC-systematiek voor de ggz is vernieuwd. De nieuwe versie is nu in lijn met de regels die gelden in de DBC-systematiek vanaf 1 januari 2015. De leergangen van DBC-Onderhoud zijn onlinecursussen waarvoor u zich gratis eenmalig registreert. Hierna kunt u de verschillende leergangen onbeperkt doorlopen. De leergangen geven een snelle introductie in de verschillende onderdelen van deze systematiek.

 

Netwerkbijeenkomst dagelijkse DBC-registratie ggz

Ook dit voorjaar wil DBC-Onderhoud een netwerkbijeenkomst organiseren over de dagelijkse DBC-registratie in de ggz. Het DBC-pakket voor 2015 staat daarbij centraal. Uw eigen ervaringen en die van andere deelnemers vormen de basis voor een informatieve bijeenkomst met actieve ondersteuning door deskundigen van DBC-Onderhoud. Loopt u in de dagelijkse praktijk tegen registratieknelpunten aan? Aarzel dan niet en stuur hierover een e-mail naar congres@dbconderhoud.nl. Bij voldoende input organiseert DBC-Onderhoud de bijeenkomst in maart of april 2015.

 

Voor meer informatie zie de site van DBC-Onderhoud.

Ook interessant

LVVP-expertteam e-mental health gaat platforms testen

Vijf LVVP-leden kunnen zich expert noemen op het terrein van e-mental health (emh). Zij hebben deelgenomen aan de eerdere pilot ...

Lees meer