Over de LVVP

Wordt u een van de nieuwe LVVP-visiteurs?

Wordt u een van de nieuwe LVVP-visiteurs?

04-02-2015 Print

Vanwege het grote aantal te visiteren LVVP-leden sinds de fusie van LVE en NVVP in oktober 2014, zijn minimaal 10 nieuwe visiteurs nodig. Momenteel bestaat de pool van visiteurs uit 25 LVVP-leden en zijn vijf leden in opleiding tot visiteur. Tevens komen zes voormalig LVE-leden nader kennismaken met de visitatiecommissie.

Alle geïnteresseerden die aan de voorwaarden voldoen, krijgen een kennismakingsgesprek met de visitatiecommissie, waarna er in het voorjaar een opleidingsdag (inclusief visitatie) plaatsvindt.

Hebt u ook belangstelling voor de (betaalde) functie van LVVP-visiteur? Neem dan contact op met Mariska Koperdraad via m.koperdraad@lvvp.info

Ook interessant

LVVP-expertteam e-mental health gaat platforms testen

Vijf LVVP-leden kunnen zich expert noemen op het terrein van e-mental health (emh). Zij hebben deelgenomen aan de eerdere pilot ...

Lees meer