Over de LVVP

Zilveren Kruis en Menzis hanteren bezwaartermijnen in inkoopbeleid

Zilveren Kruis en Menzis hanteren bezwaartermijnen in inkoopbeleid

16-05-2019 Print

Hebt u de jaarlijkse special over het zorginkoopbeleid al bekeken? Leden kunnen de special downloaden op Mijn LVVP. Ons verzoek aan u is: lees mee en tip ons als u nieuwe zaken ontdekt! In onze berichtgeving wezen we u er al op om belangrijke deadlines in de gaten te houden. Deze oproep wordt des te prangender nu blijkt dat ten minste twee zorgverzekeraars zogenaamde bezwaartermijnen voor hun inkoopbeleid hanteren. Een slechte zaak, aldus de LVVP.

Bezwaartermijn inkoopbeleid is vooruitlopen op contract
Twee juristen van Eldermans Geerts wijzen er in een blog op Skipr op dat Zilveren Kruis en Menzis een bezwaartermijn hanteren in het inkoopbeleid voor 2020: zorgaanbieders dienen expliciet bezwaar te maken tegen specifieke elementen uit het inkoopbeleid, en dat binnen de door de zorgverzekeraar gestelde termijn. Zo niet, dan kan men daar bij de contractering niet meer op terugkomen. De LVVP vindt dit een kwalijke zaak. Immers, the proof of the pudding is in the eating. Uit het inkoopbeleid alleen is nog niet op te maken hoe zaken in de contracten verwerkt zullen worden. ‘Het risico bestaat dat een zorgaanbieder, die geen bezwaar heeft gemaakt tegen elementen in het inkoopbeleid, daar in een later stadium niet of moeilijker over kan klagen’, aldus beide juristen.

LVVP onderzoekt de zaak
De LVVP onderzoekt deze zaak en zal, zoals u van ons gewend bent, in actie komen wanneer nodig. We vinden het bijzonder jammer dat het contracteerproces op deze wijze nog verder gejuridiseerd wordt. De bezwaartermijn van Zilveren Kruis loopt tot 15 juni 2019; de bezwaartermijn van Menzis tot 20 juli 2019.

Special: lees de inleiding en de LVVP-commentaren
De zorginkoopspecial is een omvangrijk document, bestaande uit de volgende elementen.
In de inleiding staat beschreven welke tendensen zichtbaar worden in het zorginkoopbeleid 2020.
Vervolgens wordt per zorgverzekeraar een overzicht van het zorginkoopbeleid gegeven. Dit zijn (delen van de) letterlijke teksten van de betreffende zorgverzekeraar die van toepassing zijn voor vrijgevestigden.
Per zorgverzekeraar hebben we een commentaar geschreven. Deze teksten zijn terug te vinden in gekleurde kaders direct achter de letterlijke teksten uit het zorginkoopbeleid van de betreffende zorgverzekeraar.
We raden leden aan de teksten zorgvuldig te bestuderen. We adviseren om als eerste oriëntatie de inleiding te lezen en de LVVP-commentaren op het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars.

Ons verzoek aan u is: lees mee en tip ons als u nieuwe zaken ontdekt!

Ook interessant

‘Verantwoording afleggen op basis van vertrouwen’

Verantwoorden in de zorg moet fundamenteel anders. Het initiatief moet liggen bij zorgverleners die verantwoording afleggen en niet bij de ...

Lees meer

Nieuwe LVVP-handreiking over verstrekken van dossier en/of informatie aan advocaat

De advocaat van uw patiënt vraagt om een kopie van diens dossier. Of de advocaat vraagt om informatie over ...

Lees meer