Over de LVVP

Zilveren Kruis nu akkoord met beperkte verwijsbrief

Zilveren Kruis nu akkoord met beperkte verwijsbrief

04-02-2016 Print

In het kader van de gerechtelijke procedure van de LVVP tegen Zilveren Kruis over de vraag of de zorgverzekeraar in het kader van een 'formele controle' afschriften van volledige verwijsbrieven mag opvragen, geeft Zilveren Kruis nu te kennen dat hij voortaan in de brieven duidelijk zal verwoorden dat hij alleen een `beperkte verwijsbrief` opvraagt en wat de inhoud daarvan is. Met deze toezegging zijn LVVP en Zilveren Kruis tot een schikking gekomen. De LVVP gaat toezien op nakoming van deze toezegging.

Mr. Arnold Versteeg heeft de LVVP in deze procedure vakkundig vertegenwoordigd. Hij meldt ons dat Zilveren Kruis toezegt voortaan te handelen in overeenstemming met de brief van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In het kader van de formele controle zal de verzekeraar voortaan in de brieven duidelijk verwoorden dat hij alleen een `beperkte verwijsbrief` opvraagt en wat de inhoud daarvan is. De procedure bij de rechtbank Den Haag kan vanwege deze schikking worden doorgehaald, waarbij ieder der partijen de eigen proceskosten draagt.

De LVVP is van meet af aan van mening dat een zorgverzekeraar -ter eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van patiënten- zich in het kader van een formele controle dient te beperken tot de vraag of een verwijsbrief die voldoet aan de in de polis gestelde voorwaarden, in het dossier van de behandelaar aanwezig is. We vinden dat de 'beperkte verwijsbrief' daaraan voldoet.

Op de kopie van de beperkte verwijsbrief staan de volgende gegevens:

  • naam en bsn van de patiënt
  • type behandelaar waarnaar wordt verwezen
  • naam, functie en agb verwijzer
  • datum afgifte verwijsbrief.

Wij willen hierbij nog aantekenen dat u als ggz-professional de medische gegevens over uw patiënten bij een formele controle door een zorgverzekeraar moet verwijderen, omdat u anders de privacy van de patiënt en uw beroepsgeheim zou schenden.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer