Over de LVVP

Zinnige zorg: gepast aanbod en gepast gebruik

Zinnige zorg: gepast aanbod en gepast gebruik

04-02-2017 Print

Hoe kunnen we de geestelijke gezondheidszorg verder verbeteren? Deze vraag stond centraal bij de startconferentie ‘Zinnige Zorg ggz’. Op initiatief van Zorginstituut Nederland (ZiNL) kwamen patiëntenvertegenwoordigers, bestuurders, professionals en beleidsmakers betrokken bij de ggz op 19 januari jl. bijeen, met als doel om met elkaar gepast gebruik in de ggz te stimuleren.

Elke burger moet erop kunnen rekenen dat hij/zij goede zorg ontvangt. Niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. Daarvoor moeten geen onnodige kosten worden gemaakt. Dit noemen we gepast gebruik van zorg. Periodiek worden alle zorggebieden doorgelicht met het oog op een gepast aanbod en gepast gebruik van zorg, aldus het Zorginstituut op haar website. Dit gebeurt in het programma Zinnige Zorg van ZiNL.
Voor de ggz is het traject ‘Zinnige Zorg’ officieel op 19 januari jl. begonnen met een startconferentie. In de voorbereiding heeft het Zorginstituut uitgebreid overlegd met patiënten-, branche- en beroepsorganisaties. Er is ook gesproken met diverse inhoudsdeskundigen en nauw bij de ggz betrokken organisaties, zoals de inspectie, het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling en de Stichting Benchmark ggz.

ZiNL is in 2013 met het programma gestart. Het Zorginstituut beoordeelt daarmee of diagnostiek en behandelingen op een patiëntgerichte, effectieve en doelmatige manier worden ingezet. Samen met zorgprofessionals, patiënten, zorginstellingen, zorgverzekeraars en collega-overheidsorganisaties onderzoekt ZiNL wat nodig is om de zorg voor de patiënt verder te verbeteren en onnodige kosten te vermijden. De partijen in de zorg zijn verantwoordelijk voor het verbeteren van de zorg. Het Zorginstituut maakt eventuele verbeterpunten inzichtelijk, bevordert de onderlinge samenwerking en volgt de resultaten. Zo draagt het programma Zinnige Zorg bij aan goede en betaalbare zorg voor iedereen, aldus ZiNL.

Ook interessant

Staatssecretaris Blokhuis wil aanpak regeldruk intensiveren

In de brief die staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk naar de Kamer stuurde, schrijft hij: “Samen met alle betrokken partijen wil ...

Lees meer

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

Zoals u weet, worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ van 2015 tot 2017 18 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ...

Lees meer