Over de LVVP

ZN biedt coulance rondom kwaliteitsstatuut

ZN biedt coulance rondom kwaliteitsstatuut

04-02-2016 Print

Zoals u weet hebben LVVP, NVvP, V&VN, P3NL, InEen, NIP, GGZ Nederland, Platform MEER GGZ en LPGGz onlangs een brief gestuurd aan alle zorgverzekeraars, met het verzoek om een ruime periode in acht te nemen voor de soepele invoering en hantering van het kwaliteitsstatuut in 2017. We hebben er bij de verzekeraars op aangedrongen om coulance te betrachten met zorgaanbieders die ondanks hun inspanningen nog niet exact per 1 januari 2017 over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut beschikken. Daarnaast verzochten wij om eenzelfde coulance voor cliënten die een hulpverlener bezoeken die nog niet over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut beschikt. In antwoord op onze gezamenlijke brief schrijft Zorgverzekeraars Nederland bereid te zijn ons verzoek tot coulance voor begin 2017 te honoreren.

ZN hanteert daarbij de volgende afbakening qua doelgroep, periode en inhoud:

 • De doelgroep die voor coulance in aanmerking komt, betreft alleen die ggz-aanbieders die per 31-12-2016 een account hebben aangevraagd bij het webportaal www.ggzkwaliteitsstatuut.nl, maar om welke reden dan ook nog niet in staat zijn gebleken om hun statuut aan te bieden of bericht van goedkeuring van het webportaal hebben gekregen.
   
 • De periode van de te verstrekken coulance wordt door zorgverzekeraars redelijkheidshalve op drie maanden vastgesteld, dat wil zeggen tot 1 april 2017.
   
 • De inhoud van de coulance voor bovenstaande doelgroep betreft slechts de tijdelijke ontheffing van de handhaving van de eigen polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar op het vereiste dat een ggz-aanbieder aantoonbaar over een door MediQuest beoordeeld en bij het Zorginstituut Nederland ingediend kwaliteitsstatuut beschikt (voor bovengenoemde doelgroep en bovengenoemde periode).
   

Let op:

 • Zorgverzekeraars kunnen geen coulance verlenen op wettelijke verplichtingen, zoals het voeren van de juiste regiebehandela(a)r(en) op de nota, conform NZa-beleidsregels 2017.
 • Ggz-aanbieders die per 31-12-2016 geen account hebben aangevraagd bij het webportaal www.ggzkwaliteitsstatuut.nl komen niet voor coulance in aanmerking.
 • Aanbieders die per 1 april 2017 nog steeds niet beschikken over een aantoonbaar door MediQuest beoordeeld en bij het Zorginstituut Nederland ingediend kwaliteitsstatuut, lopen het risico dat hun declaraties voor behandelingen die gestart zijn of doorlopen in 2017 niet (meer) in behandeling worden genomen tot de aanbieder alsnog aan de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar voldoet. Dit is aan de individuele zorgverzekeraar om te bepalen.

 

Verder meldt ZN dat -ondanks gezamenlijke inspanningen in aanloop naar 2017 om alle aanbieders tijdig hun kwaliteitsstatuut te laten indienen en de in deze brief aangekondigde coulance voor de beginperiode van 2017- niet valt uit te sluiten dat sommige ggz-aanbieders niet worden bereikt. Ook valt niet uit te sluiten dat een aantal ggz-aanbieders uiteindelijk niet bereid is deze weg te volgen. Het is voor zorgverzekeraars niet op voorhand mogelijk om te achterhalen wie dit betreft.

"Behalve dat zorgverzekeraars de mogelijkheid hebben om declaraties voor behandelingen die gestart zijn of doorlopen in 2017 tijdelijk niet (meer) in behandeling te nemen tot aan de polisvoorwaarden voldaan wordt, zullen wij de Nederlandse
Zorgautoriteit en de Inspectie Gezondheidszorg informeren over deze ggz-aanbieders," aldus ZN.

Tot slot merkt ZN op dat "zorgverzekeraars alles zullen doen wat binnen hun mogelijkheden ligt om ervoor te zorgen dat hun verzekerden geen hinder ondervinden van aanloopproblemen van de introductie van het kwaliteitsstatuut. Zorgaanbieders

hebben daarin evengoed een belangrijke rol en wij gaan er vanuit dat ook zij hun verantwoordelijkheid hierin nemen."

U kunt de brief van ZN hier lezen.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer