Over de LVVP

ZN, GGZ Nederland en LVVP onderzoeken samen administratieve lasten ggz-professionals

ZN, GGZ Nederland en LVVP onderzoeken samen administratieve lasten ggz-professionals

04-02-2015 Print

De LVVP nam naast GGZ Nederland onlangs deel aan een overleg met Zorgverzekeraars Nederland over de administratieve lasten van ggz-professionals. GGZ Nederland zat namens de instellingen aan tafel, de LVVP namens de vrijgevestigden. Het was een constructief overleg, waarbij de LVVP is gevraagd om de administratieve pijnpunten onder vrijgevestigde ggz-professionals te agenderen.

Al eerder verscheen in opdracht van het bestuurlijk akkoord een rapport over administratieve lastendruk in de ggz, waaruit bleek dat de administratieve lasten onder vrijgevestigden de afgelopen jaren fors zijn toegenomen tot ruim 30%. ZN en VWS konden echter niet geheel instemmen met de uitkomsten van het onderzoek en de voorgestelde oplossingsrichtingen, waardoor het rapport uit het zicht verdween.

Recentelijk is ook CZ gestart met een onderzoek naar de administratieve lastendruk onder zijn contractanten; de verzekeraar toetst zijn inkoopbeleid onder vrijgevestigde ggz-aanbieders. Leden met een CZ-contract hebben in dat kader een uitnodiging ontvangen voor een groepsgesprek. De LVVP staat op zich positief tegenover dit initiatief, maar heeft CZ ook gewezen op bovengenoemd bestaand ggz-breed onderzoek.

Ook interessant

LVVP-expertteam e-mental health gaat platforms testen

Vijf LVVP-leden kunnen zich expert noemen op het terrein van e-mental health (emh). Zij hebben deelgenomen aan de eerdere pilot ...

Lees meer