Over de LVVP

Zorgaanbieders krijgen bijdrage voor extra coronakosten

Zorgaanbieders krijgen bijdrage voor extra coronakosten

01-10-2020 Print

Vandaag wordt bekend dat zorgaanbieders een bijdrage krijgen voor de extra kosten die zij hebben moeten maken als gevolg van corona. Het gaat om een percentage van de jaaromzet 2020, variërend van 0,20% tot 0,80% afhankelijk van de beroepsgroep. Door het grillige verloop van het coronavirus is het nu nog niet mogelijk om het precieze percentage van de jaaromzet te bepalen. Zorgverzekeraars Nederland kan daarom op dit moment nog geen volledige duidelijkheid geven over de regeling, maar rekent op uw begrip in deze unieke omstandigheden. Hier volgt de tekst van het nieuwsbericht dat Zorgverzekeraars Nederland vandaag publiceert.

“Zorgaanbieders spannen zich extra in om goede en veilige zorg te kunnen verlenen tijdens de coronapandemie. Zij maken dit jaar extra kosten om zorgverleners en patiënten te beschermen onder andere met (extra) persoonlijke beschermingsmiddelen en aanpassingen om aan de anderhalvemeter-regels te kunnen voldoen. Zorgverzekeraars (met uitzondering van EUCARE) komen zorgaanbieders met een bijdrage tegemoet in deze extra uitgaven. Zorgaanbieders die de tegemoetkoming over 2020 aanvragen, krijgen deze in 2021 uitgekeerd.

Zie voor meer informatie over de regeling en de doelgroep de antwoorden op veel gestelde vragen (pdf).

Zorgverzekeraars kondigden eerder al aan een grote groep zorgaanbieders, voornamelijk met een jaaromzet kleiner dan 10 miljoen euro, tegemoet te willen komen voor de extra kosten vanwege corona. Daaraan geven zij nu uitvoering met deze meerkostenbijdrage. De vergoeding voor iedere zorgaanbieder wordt berekend op basis van een percentage van de jaaromzet van 2020. De percentages worden, met behulp van een onafhankelijk bureau, toegespitst op de specifieke situatie van de verschillende beroepsgroepen.

Percentage
De impact van corona in de tweede helft van 2020 op de zorgverlening door de verschillende beroepsgroepen is nog onduidelijk. Om recht te kunnen doen aan de daadwerkelijk gerealiseerde omzetten, stellen de zorgverzekeraars de percentages voor de bijdrage vast op basis van de declaraties voor 2020. Voor het vaststellen van de percentages worden de kosten meegewogen voor:

  • extra inhuur van personeel voor coronazorg of voor het garanderen van beschikbaarheid;
  • persoonlijke beschermingsmiddelen waaronder mondkapjes, handschoenen en desinfectiemiddel;
  • tijdelijke aanpassingen om te voldoen aan de anderhalvemeter-samenleving zoals stickers voor bewegwijzering en plexiglasschermen;
  • schoonmaak en afvalverwerking.

 

Voor bepaalde beroepsgroepen komen daarbovenop de extra kosten voor het uitvoeren of uitbesteden van coronatesten voor personeel die in april en mei niet door de GGD konden worden uitgevoerd. Specifiek voor apotheken worden de extra gemaakte kosten voor het bezorgen van medicijnen vergoed. De percentages voor de verschillende beroepsgroepen worden op dit moment ingeschat tussen 0,20% en de 0,80% van de jaaromzet 2020.

Vervolg
In 2021 worden de definitieve percentages vastgesteld en gecommuniceerd. Zorgaanbieders ontvangen dan ook meer informatie over het aanvragen van de bijdrage. Om de administratieve lasten voor alle betrokkenen beperkt te houden, hebben zorgverzekeraars een drempel van vijftig euro ingesteld voor de tegemoetkoming per zorgverzekeraarsconcern.

Wout Adema, directeur Zorg bij Zorgverzekeraars Nederland: “Zorgverzekeraars hebben veel waardering voor de flexibiliteit en inspanningen van zorgaanbieders voor het continueren van verantwoorde zorg in tijden van corona. Zorgaanbieders hebben daarvoor extra kosten moeten maken. We voorzien nu, zoals eerder toegezegd, in een bijdrage voor de dekking van deze meerkosten door corona. We hebben getracht om met de regeling zo goed mogelijk recht te doen aan de specifieke situatie per beroepsgroep en de regeling daarnaast ook praktisch zo goed mogelijk uitvoerbaar te maken.”

Tot zover de tekst van het Zorgverzekeraars Nederland.

Vragen?
In de loop van de tijd zal meer bekend worden over de precieze uitwerking van deze regeling. Heeft u vragen over deze regeling? Kijk dan eerst in het document antwoorden op veel gestelde vragen van Zorgverzekeraars Nederland. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij en kan het niet wachten tot er meer bekend is? Dan kunt u uw vraag ook stellen aan de LVVP.

Ook interessant

Heeft u een bedrijfshulpverlener nodig?

Heeft een solistisch werkende psycholoog/psychotherapeut, zelfstandig werkend zonder personeel en met een eigen praktijk, verplicht een bedrijfshulpverlener (bhv’er) ...

Lees meer

Actueel coronanieuws

UPDATE 2 oktober 2020 – Nu het aantal besmettingen weer toeneemt, is er weer coronanieuws. In dit artikel meer over de nieuwste maatregelen, ...

Lees meer