Over de LVVP

Zorgadviestraject duidelijker uitgelegd

Zorgadviestraject duidelijker uitgelegd

07-08-2019 Print

Wat wel of niet kwalitatief goede zorg is, is in beginsel aan de professionals in samenspraak met de patiënt om dit transparant en toetsbaar te duiden. Een grote rol daarin is uitbesteed aan Zorginstituut Nederland en Akwa GGZ. Zorgverzekeraars hebben hier echter ook een (wettelijke) rol in en zij hebben onderling afgestemd hoe ze uitleggen wat wel en niet verzekerd wordt. Dit zogenaamde zorgadviestraject is nu duidelijker, eenduidiger en eenvoudiger beschreven op de website van Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Welke therapieën worden wel en niet vergoed?
De overheid bepaalt op hoofdlijnen welke therapieën vergoed worden en welke niet. In de Zorgverzekeringswet (Zvw) is geregeld dat de zorgverzekeraars de inhoud en omvang van het verzekerde pakket vaststellen, binnen de wettelijke kaders die door het Zorginstituut Nederland (ZIN) en het ministerie van VWS zijn bepaald.

Zorgadviestraject duidelijker uitgelegd
Zorgverzekeraars hebben onderling afgestemd hoe ze uitleggen wat wel en niet verzekerd wordt. Dit wordt het Zorgadviestraject genoemd. ZN heeft deze informatie nu duidelijker, eenduidiger en eenvoudiger opgeschreven. Op de website van ZN vindt u de volgende informatie:

  1. waarom zij de procedure van het Zorgadviestraject hanteren
  2. hoe de procedure er uit ziet
  3. de actuele ZN-circulaires
  4. hoe men met hen in contact kan treden over ggz-zorgadviestrajecten

Ook interessant

Beleidsregel beschikbaarheidsbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2020 gepubliceerd

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de nieuwe Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen gepubliceerd. Deze beleidsregel geldt voor subsidiejaar 2020 en gaat in ...

Lees meer

Extra nieuwsbrief – Menzis trekt terugbetalingen door naar 2018 en naar vrijgevestigde instellingen

Zoals u inmiddels weet, heeft de LVVP de arbitragezaak tegen zorgverzekeraar Menzis gewonnen. De uitspraak had betrekking op het kalenderjaar 2014, ...

Lees meer