Over de LVVP

Zorgautoriteit bezorgd over ontwikkelingen verzekeringsmarkt

Zorgautoriteit bezorgd over ontwikkelingen verzekeringsmarkt

04-02-2014 Print

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakt zich zorgen over de ontwikkelingen op de verzekeringsmarkt. In een brief aan minister Schippers laat de NZa weten onderzoek te doen naar budgetpolissen, concurrentie op de zorgverzekeringsmarkt en risicoselectie. De NZa onderzoekt of verzekeraars bij budgetpolissen hun zorgplicht in voldoende mate nakomen.

De NZa wil onder meer weten of verzekeraars voldoende zorg hebben gecontracteerd opdat budgetverzekerden binnen een redelijke termijn en redelijke afstand zorg kunnen krijgen. Ook vraagt de NZa zich af of budgetpolishouders dezelfde kwaliteit van zorg krijgen als degenen die andere, duurdere polissen afsluiten.

Bijsluiter
De NZa denkt in januari met haar bevindingen naar buiten te kunnen treden. Om de consument te beschermen denkt de NZa aan het verplichtstellen van een budgetbeperkingen-bijsluiter, zodat de consument zich bij het afsluiten van een budgetpolis goed bewust is van mogelijke beperkingen.
De NZa gaat ook nadrukkelijk kijken naar risicoselectie. Vrijwel iedere verzekeraar mikt met bepaalde labels of polissen op specifieke doelgroepen, zoals hoger opgeleiden of jongeren. Doordat zulke doelgroepen bepaalde schadelastkarakteristieken hebben kan er sprake zijn van impliciete risicoselectie. Om die reden gaat de NZa onderzoeken "of er polissen zijn die erin slagen om winstgevende verzekerden te trekken en verliesgevende verzekerden af te houden, hoe dat werkt en welke marketing verzekeraars voor die polissen inzetten". Daarin wordt ook de relatie tussen de basisverzekering en de aanvullende verzekering, net als de rol van het eigen risico meegenomen.
Samen met Zorginstituut Nederland kijkt de NZa welke mechanismen hier optreden en hoe deze precies werken.

Keuzestress
In de brief aan Schippers merkt de NZa op dat het voorbeeld van Zwitserland en Oostenrijk doet vermoeden dat een groter aantal polissen niet altijd leidt tot meer concurrentie tussen verzekeraars. Naarmate het aantal polissen toeneemt, wordt er minder geswitcht, stelt de NZa. Een mogelijke verklaring voor dit fenomeen zou keuzestress kunnen zijn. Het aantal polissen in Nederland is gestegen van 57 in 2010 naar 70 basisverzekeringen in 2014. De NZa wil niet uitsluiten dat de verzekeraars hiermee inspelen op veranderende voorkeuren van consumenten, maar de marktmeester in de zorg wil niet uitsluiten dat het grote aantal polissen ook kan wijzen op een gebrek aan concurrentie of het toepassen van risicoselectie door verzekeraars.
Eerder kondigde de NZa al aan de contractering in kaart te brengen in delen van de GGZ en eerstelijnszorg. Ook bekijkt zij of verzekeraars de juiste informatie geven op hun website en vergelijkingssites. Daarnaast liet ook interim-bestuursvoorzitter Maarten Ruys recentelijk weten scherp te gaan letten op machtsconcentraties bij zorgverzekeraars.  

 

LVVP

De LVVP heeft het afgelopen jaar meerdere meldingen gedaan bij de NZa van beleid van zorgverzekeraars dat contraire aan regelgeving was. Uiteraard hebben wij deze meldingen pas gedaan nadat hierover meermaals gesproken is met de betreffende zorgverzekeraars. Ook in 2015 zullen wij deze lijn doortrekken. Met de NZa zijn hier recentelijk goede afspraken over gemaakt, die de LVVP hoopvol stemmen. Uw informatie is hiervoor natuurlijk onontbeerlijk.

Ook interessant

In ”™t kort

Beknopte info over de hoogte van het eigen risico van jongeren die in de loop van het kalenderjaar 18 jaar worden ...

Lees meer

Oproep Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam

Vacature hoofdopleider psychotherapie m/v 0,2 fte

Lees meer