Over de LVVP

Zorgautoriteit controleert op opschorting verplichting vermelding zvz-i

Zorgautoriteit controleert op opschorting verplichting vermelding zvz-i

04-02-2015 Print

Zoals bekend worden dbc-nota’s mét vermelding van een zorgvraagzwaarte-indicator (zvz-i) niet meer vergoed sinds de verplichte vermelding is opgeschort. Het VECOZO-portaal controleert facturen daar sinds 26 februari daadwerkelijk op: dbc-nota’s mét vermelding van de zvz-i worden afgewezen. De NZa vindt het belangrijk dat daarmee concreet en structureel invulling wordt gegeven aan het doel van de opschorting: de privacybescherming van individuele patiënten. De zorgautoriteit gaat toezien op naleving.

De NZa gaf eerder al aan dat dbc-nota’s waarop de zorgvraagzwaarte is vermeld, als onrechtmatige declaraties moeten worden aangemerkt en derhalve door zorgverzekeraars niet mogen worden vergoed. Vanaf 26 februari 2015 worden alle verzamelfacturen van zorgaanbieders, die zij via het VECOZO-portaal indienen, afgewezen indien de zvz-i nog is vermeld op één of meerdere declaraties.

In vervolg daarop heeft de zorgautoriteit recentelijk aan Zorgverzekeraars Nederland laten weten dat zij erop gaat toezien dat zorgverzekeraars de ingediende declaraties mét een zvz-i daadwerkelijk hebben verwijderd en/of deze anderszins hebben gebruikt in de aanpak van materiële controles. Zo nodig zal de NZa overgaan tot handhavingsmaatregelen, zo meldt zij in haar brief.

 

Prestatiecode 000 tijdens opschorting

Tijdens de opschorting van de vermelding van de zvz-i op de factuur moeten zorgaanbieders de prestatiecode '000' gebruiken. Dat is de variant die al in gebruik was voor dbc's waarbij geen zorgvraagzwaarte bepaald kan worden.

Let wel: het blijft wel van belang om de dsm-assen te blijven registreren, omdat deze de basis vormen voor de zvz-indicator. Deze gegevens moeten in de eigen administratie beschikbaar blijven voor latere aanlevering op de nog uit te werken alternatieve wijze .

 

Achtergrond

Begin juni 2014 hebben ggz-branchepartijen, waaronder de LVVP, aangegeven dat ze mogelijkheden zien om de zvz-i op een andere manier aan verzekeraars aan te leveren. Om die reden werd de regeling opgeschort. De ggz-partijen zijn op zoek naar een minder privacybelastende manier dan de vermelding op de factuur. De zorgvraagzwaarte-indicator geeft de verwachte behandelinzet aan in relatie tot de zorgvraag.. Deze geeft een indicatie van de zorgvraag door deze uit te drukken in een getal tussen de 1 en 7. In de generalistische basis-ggz wordt de zvz-i sowieso niet vermeld.

Ook interessant

LVVP-expertteam e-mental health gaat platforms testen

Vijf LVVP-leden kunnen zich expert noemen op het terrein van e-mental health (emh). Zij hebben deelgenomen aan de eerdere pilot ...

Lees meer