Over de LVVP

Zorgdomein past op ons verzoek informatie over vergoedingen aan

Zorgdomein past op ons verzoek informatie over vergoedingen aan

23-07-2020 Print

In de vorige nieuwsbrief meldden we dat Zorgdomein en Independer patiënten onjuiste dan wel onvolledige informatie geven over de contractering van specifieke praktijken. Aan beide partijen hebben we onze bezwaren voorgelegd en gevraagd of ze de formulering willen aanpassen. Zorgdomein geeft hieraan gehoor en formuleert de contract-informatie van praktijken neutraler, namelijk: ‘Patiënt betaalt mogelijk een deel van de kosten zelf’. De informatie die Independer geeft, schept echter nog steeds een verkeerd beeld en is daarmee stigmatiserend.

Ook interessant

Rapport (Ont)regel de zorg 2020 geeft vertekend beeld

Het ministerie van VWS heeft voor de tweede keer onderzoek laten doen naar de ervaren regeldruk in de zorg. Het ...

Lees meer

Stand van zaken Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

De Eerste Kamer heeft de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders aangenomen. Zoals het ernaar uitziet wordt de Wtza per 1 juli 2021 ingevoerd. ...

Lees meer