Over de LVVP

Zorgen over beroep psychotherapeut volgens NVP onterecht

Zorgen over beroep psychotherapeut volgens NVP onterecht

11-04-2019 Print

Enkele leden hebben ons in de afgelopen weken vragen gesteld over mogelijke plannen om het beroep van de psychotherapeut in de toekomst te veranderen in klinisch psycholoog-psychotherapeut, met als mogelijk gevolg dat vrijgevestigde psychotherapeuten hun regiebehandelaarschap voor de g-ggz in de toekomst zouden gaan verliezen. Uit een nieuwsbriefartikel van de Nederlandse vereniging voor psychotherapie (NVP) blijkt dat van dit laatste geen sprake is.

Hieronder herhalen we een deel van het artikel uit de NVP-nieuwsbrief.

“In oktober 2018 kwamen een aantal beroepsverenigingen en hoofdopleiders gezamenlijk tot de conclusie dat één artikel 14 specialisme ’klinisch psycholoog -psychotherapeut’ boven het basisberoep gz-psycholoog de beste oplossing is. Een verrassende, maar ook logische uitkomst gezien de overlap tussen de beroepen, het streven naar een transparanter beroepengebouw én de stevigere positionering van de psychotherapeut. Lees hier het verslag van de invitational conference.

Memorandum hoofdopleiders
De hoofdopleiders van de opleidingen psychotherapeut en klinisch psycholoog ondersteunen deze ontwikkeling middels een memorandum. In het memorandum staan onvolledige opmerkingen over overgangsregelingen. Deze zijn bedoeld als aanzet tot verdere discussie.

De overgangsregeling
De NVP zal zich sterk maken voor een soepele overgangsregeling voor alle psychotherapeuten en degenen die de opleiding tot psychotherapeut volgen. Gezien de rechten van iedere BIG-geregistreerde is het sowieso uitgesloten dat psychotherapeuten (of degenen die in Nederland een opleiding volgen tot psychotherapeut) door een wijziging van de wetgeving ‘BIG-loos’ worden.
Er zijn diverse subgroepen te onderscheiden als het gaat om psychotherapeuten zonder registratie als gz- psycholoog. De NVP zal nooit akkoord gaan met een regeling waarbij mensen de boot gaan missen omdat ze, voordat de regelgeving is vastgesteld, geen BIG-registratie als gz-psycholoog hebben behaald. [..] Meer informatie over het traject leest u hier.

De LVVP heeft goed contact met de NVP en wij zullen dit goed blijven monitoren.

 

Ook interessant

Vektis verzamelt namens alle verzekeraars de basisinformatie over uw praktijk

Verschillende zorgverzekeraars vragen u als aanbieder van geestelijke gezondheidszorg (ggz) elk jaar om basisinformatie aan te leveren over uw praktijk. ...

Lees meer

Laatste fase kostprijsonderzoek NZa

De laatste fase van het kostprijsonderzoek ggz/fz 2020 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is ingegaan. In mei ontvangen de deelnemers ...

Lees meer