Over de LVVP

Zorgen om zorgcontinuà¯teit aan jongeren die 18 jaar worden

Zorgen om zorgcontinuà¯teit aan jongeren die 18 jaar worden

04-02-2015 Print

De LVVP maakt zich zorgen over jongeren die in behandeling zijn bij vrijgevestigde ggz-aanbieders en die in 2015 de leeftijd van 18 jaar bereiken. De behandeling van jongeren tot 18 jaar valt namelijk onder de Jeugdwet; zodra zij 18 worden, valt de zorg onder de Zorgverzekeringwet. Hoe gaan verzekeraars om met deze situatie?

De LVVP voert op dit moment gesprekken met alle zorgverzekeraars over het contractjaar 2015 en 2016; de continuïteit van zorg aan jongeren staat daarbij hoog op de agenda. Zorgverzekeraars Achmea, Menzis en de verzekeraars die vallen onder Multizorg, hanteren het beleid dat de behandeling afgerond mag worden door de betreffende behandelaar. In het geval van gecontracteerde zorg ontvangt de aanbieder vergoeding op basis van de contractvoorwaarden. Is er sprake van ongecontracteerde zorg en heeft de cliënt een naturapolis, dan vergoedt de verzekeraar ongeveer 75% van het gemiddelde gecontracteerde tarief aan de cliënt. Als de cliënt een restitutiepolis heeft, dan wordt de ongecontracteerde zorg bijna altijd volledig vergoed (zie de polisvoorwaarden). 
 
Met zorgverzekeraars VGZ, DSW en DFZ vinden in februari en maart gesprekken plaats, ook over de continuïteit van zorg aan 18+’ers. Met zorgverzekeraar CZ is dit onderwerp al besproken; CZ beraadt zich op een standpunt dat de LVVP op korte termijn verneemt. Wordt vervolgd!

Ook interessant

LVVP-expertteam e-mental health gaat platforms testen

Vijf LVVP-leden kunnen zich expert noemen op het terrein van e-mental health (emh). Zij hebben deelgenomen aan de eerdere pilot ...

Lees meer