Over de LVVP

Zorginkoopbeleid DSW

Zorginkoopbeleid DSW

04-02-2016 Print

(letterlijke tekst uit het zorginkoopbeleid 2017 van DSW)

DSW Zorgverzekeraar contracteert ‘breed’. Met alle zorgaanbieders die voldoen aan de voorwaarden wordt een contract afgesloten, als zij dit willen. DSW past geen selectieve inkoop toe.

Vrijgevestigden komen voor een contract 2017 in aanmerking als zij over een BIG-registratie beschikken en als:
– De zorgaanbieder voldoet aan de eisen die aan een ‘sectie II’ aanbieder in het Kwaliteitsstatuut worden gesteld. DSW Zorgverzekeraar sluit zich aan bij dat wat de landelijke beroepsgroepen als kwalitatief goede zorg bestempelen en bij vigerende wet- en regelgeving. Nieuw in 2017 is het Kwaliteitsstatuut GGZ. Landelijk is afgesproken dat aanbieders van curatieve GGZ moeten beschikken over een getoetst kwaliteitsstatuut.
– Innovaties: DSW Zorgverzekeraar vindt dat het initiatief voor innovatie vanuit het veld moet komen. Wij stellen geen specifieke eisen aan innovaties, maar toetsen of de innovaties vallen binnen de Zvw en of de innovaties uiteindelijk insteken op verbetering van de zorg.

 

Tijdspad zorginkoop

Wat

Wie

Wanneer

Aanschrijven zorgaanbieders inzake contractering 2017

DSW Zorgverzekeraar

Medio mei 2016

Informatiebijeenkomsten inzake inkoopbeleid cGGZ 2017

DSW Zorgverzekeraar

Eind juni – half juli 2016 (afhankelijk van het begin van de schoolvakanties)

Aanvragen contract via contractmodule GGZ

Zorgaanbieder

Augustus – oktober 2016

Indien voldaan aan randvoorwaarden, versturen contracten

DSW Zorgverzekeraar / Zorgaanbieder

September – oktober 2016

Contract ondertekenen en digitaal retourneren

Zorgaanbieder

Z.s.m. na ontvangst van het contract, maar uiterlijk 1 november 2016

Publicatie website gecontracteerde aanbieders

DSW Zorgverzekeraar

15 november

    

 

Bron: https://www.dsw.nl/Zorgverleners/public/GGZ/2017-Vrijgevestigden

Ook interessant

Het kwaliteitsstatuut: de laatste stand van zaken

Deze week ontvingen we recente cijfers van MediQuest over het aantal ingediende en goedgekeurde kwaliteitsstatuten in de vrijgevestigde ggz. De ...

Lees meer

Wijziging van privé-adresgegevens in uw goedgekeurde kwaliteitsstatuut

Inmiddels hebben alle ggz-aanbieders met een reeds goedgekeurd kwaliteitsstatuutdezee-mail ontvangen van MediQuest, met daarin informatie over de publicatie ervan op ...

Lees meer