Over de LVVP

Zorginstituut Nederland neemt 30 kwaliteitsstandaarden op in Register

Zorginstituut Nederland neemt 30 kwaliteitsstandaarden op in Register

18-07-2019 Print

Zorginstituut Nederland heeft op 16 juli jl. 30 kwaliteitsstandaarden voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) gepubliceerd in het register, de centrale plek voor informatie over kwaliteit van zorg (lees hier het persbericht van Akwa GGZ). Een aantal ggz-partijen, waaronder de LVVP, publiceerde een statement over het gebruik van kwaliteitsstandaarden, waarmee zij aangeven dat zij zich samen willen inzetten voor een verantwoord gebruik en implementatie van de standaarden. De LVVP heeft de zorgstandaarden niet geautoriseerd wegens het ontbreken van spelregels voor het gebruik ervan.

Akwa GGZ heeft op 31 mei jl. namens patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars 34 kwaliteitsstandaarden aangeboden aan het Zorginstituut Nederland (ZiNL). Kwaliteitsstandaarden beschrijven goede zorg voor mensen met psychische stoornissen. U kunt de kwaliteitsstandaarden raadplegen via de website van GGZ Standaarden. Voor patiënten en hun naasten staan deze standaarden ‘vertaald’ op de website van thuisarts.nl, de best bezochte website in Nederland voor onafhankelijke en betrouwbare gezondheidsinformatie voor patiënten.

4 standaarden voldoen nog niet
De Raad van Bestuur van ZiNL heeft per brief laten weten dat 30 van de 34 standaarden zijn goedgekeurd en in het register zijn opgenomen. Deze 30 voldoen aan het toetsingscriteria van het Zorginstituut en niet aan het risico op substantiële meerkosten. 4 kwaliteitsstandaarden worden nog niet opgenomen in het openbaar Register. Deze voldoen aan het toetsingskader van het Zorginstituut en wel aan het risico op substantiële meerkosten. Het gaat om de zorgstandaarden psychose, opiaatverslaving, persoonlijkheidsstoornissen en problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving.

Statement
Een aantal partijen in de ggz, waaronder de LVVP, is van mening dat een helder kader voor het gebruik van de zorgstandaarden nog steeds ontbreekt. Daarom brachten zij een statement uit waarin de functie van de zorgstandaarden zoals zij deze voor ogen hebben, nader wordt geduid. Het statement kunt u hier lezen.

LVVP autoriseert zorgstandaarden niet
De LVVP maakt zich al jarenlang sterk voor afspraken omtrent het gebruik van zorgstandaarden. Wij zijn verheugd dat we met andere partijen een statement hierover hebben kunnen opstellen. Maar nog veel belangrijker is dat deze afspraken onderdeel worden van de zorgstandaard. Alleen op deze manier kunnen we waarborgen dat de zorgstandaarden in de praktijk op de juiste manier gebruikt gaan worden en niet gaan fungeren als afrekeninstrument. De patiënt is hiermee namelijk geenszins gediend.

Overleg met zorgverzekeraars
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) geeft aan dat het voeren van gesprekken over vergoeding en verantwoording in relatie tot zorgstandaarden, het werkterrein is van de individuele leden van ZN. Het statement dat de LVVP samen met andere vertegenwoordigers van zorgaanbieders publiceerde, biedt wel aanknopingspunten voor een overleg met zorgverzekeraars. De LVVP heeft daarom aan Akwa GGZ gevraagd of zij hier een rol zou kunnen spelen. Akwa GGZ zegt bereid te zijn een breed gedragen overleg te begeleiden met meerdere vertegenwoordigers van zorgaanbieders en verschillende zorgverzekeraars.

Ook interessant

Kom naar de LVVP-regiobijeenkomst in Eindhoven

De belangstelling voor de regiobijeenkomst ‘Organisatie en inhoud van uw praktijk anno 2019’ in Utrecht is zo groot, dat deze al ...

Lees meer

Website Kiezen in de ggz wordt doorontwikkeld

De website Kiezen in de ggz is ruim een half jaar online. De website wordt beheerd en verder ontwikkeld door ...

Lees meer