Over de LVVP

Zorginstituut schept duidelijkheid over vergoeding NAO-classificaties

Zorginstituut schept duidelijkheid over vergoeding NAO-classificaties

04-02-2015 Print

De LVVP is anderhalf jaar met Menzis in gesprek geweest over de beperking die de verzekeraar oplegt bij de vergoeding van een aantal NAO-stoornissen. Menzis wilde namelijk niet alle NAO-stoornissen vergoeden, die wel tot de verzekerde zorg behoren. Menzis beperkte zich onder meer tot het vergoeden van alleen die NAO’s, die ook als voorbeeld worden genoemd in de DSM-IV. We hebben de kwestie aangekaart bij het Zorginstituut, met resultaat.

Onze gesprekken met Menzis hierover hebben helaas niet tot enig resultaat geleid. Om die reden hebben we dit probleem aangekaart bij Zorginstituut Nederland (ZiNL), dat ons in het gelijk stelde en op 28 augustus jl. een brief aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft gestuurd over de omgang met NAO-classificaties DSM-IV.

Daarin staat onder meer: "De aanspraak beperkt zich niet tot de voorbeelden van NAO's, zoals die in de DSM-IV onder de diverse kopjes betreffende NAO's worden weergegeven. Een voorbeeld is immers een voorbeeld. Dus ook als er een NAO geclassificeerd wordt die buiten de NAO-voorbeelden valt, geeft dit aanspraak op geneeskundige ggz, indien verzekerde daar redelijkerwijs op is aangewezen." Wij zijn heel blij met deze uitspraak van ZiNL, waarmee onze moeite eindelijk is beloond!

Ook interessant

LVVP-expertteam e-mental health gaat platforms testen

Vijf LVVP-leden kunnen zich expert noemen op het terrein van e-mental health (emh). Zij hebben deelgenomen aan de eerdere pilot ...

Lees meer