Over de LVVP

Het zorgprestatiemodel en opleiden

Het zorgprestatiemodel en opleiden

15-07-2021 Print

Heeft u een opleidingspraktijk? Dan gaan er wat zaken veranderen met de invoering het zorgprestatiemodel. Voorheen declareerde de opleideling bijvoorbeeld in de dbc/het product van de regiebehandelaar; dat is in het zorgprestatiemodel niet meer zo.

Een opleideling is geen medebehandelaar. Zie ook pagina 23 van het Landelijk Kwaliteitsstatuut over sectie II: ‘De indicerend of coördinerend regiebehandelaar is persoonlijk zorginhoudelijk verantwoordelijk, levert de zorg zelfstandig, tenzij er sprake is van waarneming. Iemand die in opleiding is werkt onder supervisie en (mede)verantwoordelijkheid van een (regie)behandelaar en wordt niet als medebehandelaar beschouwd.’

Een opleideling declareert altijd met diens hoogste actuele beroep. Het is afhankelijk van het beroep van de opleideling of deze zelf kan declareren of dat de regiebehandelaar dat doet.

  • Een gz-psycholoog in opleiding (tot psychotherapeut of klinisch psycholoog), declareert zelfstandig als gz-psycholoog.
  • Een WO-psycholoog in opleiding tot gz-psycholoog registreert dus als WO-psycholoog. De WO-psycholoog valt onder de overige beroepen en kan dus niet zelfstandig declareren. De declaratie wordt gedaan door de opleider, die tevens regiebehandelaar is.

 

De opleider kan gelijktijdig voor dezelfde patiënt declareren, maar let op: alleen de directe tijd kan gedeclareerd worden! Als de opleider 15 minuten aanwezig is bij een consult van 45 minuten dat de opleideling met de patiënt heeft, dan kan de opleider een behandelconsult van 15 minuten declareren. Bespreekt de opleider het consult voor of na met de opleideling zonder zelf aanwezig te zijn, dan kan de opleider geen consult schrijven. Er is namelijk geen directe tijd met de patiënt besteed. De patiënt ziet ook de rekening en weet of de opleider al dan niet (deels) aanwezig was bij een consult.

Praktijkopleidingsinstellingen krijgen een subsidie om de kosten van de opleiding te dekken, de beschikbaarheidsbijdrage. De NZa werkt aan een aanpassing daarvan. De LVVP vindt dat de beschikbaarheidsbijdrage alle kosten moet dekken die ten behoeve van de opleidingsplaats worden gemaakt, zoals de lagere productiviteit van opleidelingen en de indirecte tijd van de regiebehandelaar (bijvoorbeeld voor het aftekenen van behandelplannen en het nabespreken van behandelconsulten). Dit najaar wordt er meer duidelijk over de beschikbaarheidsbijdrage.

Ook interessant

Wat is precies een diagnostiekconsult?

In het zorgprestatiemodel wordt onderscheid gemaakt in consulten diagnostiek en consulten behandeling. Wat is precies een diagnostiekconsult en wanneer mag ...

Lees meer

10 december 2021: dag van de psychotherapie

De NVP organiseert op 10 december 2021 weer de jaarlijkse dag van de psychotherapie. Het thema is ‘verkeerd verbonden’. De dag vindt ...

Lees meer