Over de LVVP

Het zorgprestatiemodel komt eraan: zorg dat u aangehaakt blijft!

Het zorgprestatiemodel komt eraan: zorg dat u aangehaakt blijft!

15-10-2020 Print

Op 1 januari 2022 is het zover: het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd. Deze nieuwe manier van bekostiging van de ggz zal veel impact hebben op uw praktijkvoering, dus zorg dat u op de hoogte blijft. De communicatie over het model wordt in de komende maanden op poten gezet. Zo worden er nog dit jaar drie (dezelfde) webinars uitgezonden waarin u meer te weten komt over hoe het model precies werkt en wat dit voor u in de praktijk gaat betekenen. De data vindt u in dit artikel.

Harde ‘knip’ in lopende trajecten op 31-12-21
Alle dbc’s (gespecialiseerde ggz) en producten (generalistische basis-ggz) die op 31 december 2021 lopen, worden per die datum afgesloten. Vervolgt u deze behandelingen in 2022, dan vallen deze vanaf 1 januari 2022 onder de nieuwe bekostigingssystematiek. En worden ze dus ook volgens het nieuwe model vergoed.

Ook zorgverzekeraars sorteren voor op het nieuw model en informeren hun contractanten hierover. Zo verstuurde VGZ onlangs een mailing naar zijn contractanten. Een sympathieke geste van VGZ. De informatie is echter dermate ingewikkeld dat de LVVP er veel vragen van leden over krijgt.

Hoe zit het nou precies met het omzetplafond?
In de huidige systematiek – anno 2020 – zou het deel van de behandelingen dat doorloopt in het volgende kalenderjaar binnen uw budget van het lopende huidige kalenderjaar (2020 dus) vallen. Een voorbeeld: u opent een dbc/product op 1 november 2020 en sluit deze op 31 oktober 2021. Dan valt deze behandeling geheel onder uw budget van 2020.

Bij de overgang van 2021 naar 2022 is dit anders: alle dbc’s en producten worden op 31 december 2021 hard afgekapt (in financiële zin). Het deel van de behandeling dat in 2021 plaatsvindt, valt onder uw budget voor 2021. Het deel van de behandeling dat in 2022 plaatsvindt valt dan echter niet onder uw budget voor 2021, maar onder uw budget voor 2022. Het gevolg zal zijn dat u uw budget voor 2021 niet geheel nodig zult hebben.

Omzetplafond wijzigt niet, zorgverzekeraars mogen controleren
Begint uw agb-code met ‘03’ en ‘94’? Dan verandert uw omzetplafond voor 2021 niet. Dit is een landelijke beslissing. Maar zoals in de alinea hierboven is uitgelegd, is de kans reëel dat u uw budget voor 2021 niet vol maakt.

Zorgverzekeraars hebben de wettelijke taak om te controleren of zorggelden doelmatig ingezet worden. Mocht u dus over uw budgetplafond voor 2021 heen komen, dan is dat voor zorgverzekeraars extra reden om u onder het vergrootglas te leggen. Zij kunnen en mogen controleren of uw declaraties in lijn zijn met die van de afgelopen jaren en bij afwijkingen materiële controles uitvoeren.

Webinars over het zorgprestatiemodel

Door een van de drie webinars over het zorgprestatiemodel te volgen, komt u meer te weten over de nieuwe systematiek voor de bekostiging. De webinars staan gepland voor:

 

Aanmelden is niet nodig. U kunt de webinars volgen door op de hierboven aangegeven links te klikken.

Reserveer (een van deze) data alvast in uw agenda, zodat u zeker weet dat u het webinar niet gaat missen.

Ook interessant

Training morele oordeelsvorming: beslissen in lastige situaties

De LVVP organiseert op 8 september 2021 een trainingsdag morele oordeelsvorming voor LVVP-leden.  De training zal face-to-face plaatsvinden in Utrecht. Het aantal ...

Lees meer

Thuisarts.nl: ook bij psychische klachten

Inmiddels kennen veel Nederlanders thuisarts.nl als de betrouwbare website met informatie over medische klachten. Maar ook over psychische klachten ...

Lees meer