Over de LVVP

Het zorgprestatiemodel: simulatie & waarom een epd onmisbaar is

Het zorgprestatiemodel: simulatie & waarom een epd onmisbaar is

28-01-2021 Print

Op 1 januari 2022 wordt het nieuwe zorgprestatiemodel ingevoerd. Deze nieuwe manier van bekostigen zal elke vrijgevestigde ggz-behandelaar gaan raken: u werkt dan niet meer met producten en/of dbc’s, maar met prestaties in de vorm van (meestal) consulten. Wilt u klaar zijn voor het nieuwe zorgprestatiemodel en maakt u nog geen gebruik van een elektronisch patiëntendossier (epd)? Zorg dan dat u dit op tijd regelt. Waarom, dat leest u hieronder. Tevens zoeken we leden die willen meewerken aan de zogenaamde simulatie, met als doel het effect van de nieuwe bekostiging op de omzet in kaart te brengen.

De LVVP neemt u mee
De LVVP helpt u het komende jaar om ervoor te zorgen dat u goed voorbereid bent op het nieuwe model. Zoals u van ons gewend bent, zullen we hierbij de informatie toespitsen op wat voor u als vrijgevestigde ggz-professional van belang is. Volg onze berichtgeving daarom goed. U vindt alle informatie over het zorgprestatiemodel terug in het nieuwe dossier op onze website (alleen voor leden).

Waarom een epd onmisbaar is
Maakt u nog geen gebruik van een epd? Dan dringen we er bij u op aan dat u, in de aanloop naar het nieuwe zorgprestatiemodel, overstapt. Ook als u wel gebruik maakt van praktijksoftware, maar niet van de epd-functie, adviseren wij u nadrukkelijk om ook het digitale dossiergedeelte te gaan gebruiken.

Onderdeel van de nieuwe bekostiging is de zorgvraagtypering. Deze wordt in kaart gebracht met de HoNOS+-vragenlijst. Deze moet online worden ingevuld. Via een koppeling met de praktijksoftware wordt deze deels gevuld vanuit het epd. Ook het algoritme dat aan de zorgvraagtypering ten grondslag ligt, wordt dus in het epd ingebouwd. Heeft u geen epd, dan kunt u straks dus geen zorgvraagtypering doorlopen. De uitkomsten van de zorgvraagtypering zullen centraal geüpload worden in een landelijke database. Ook dat is zonder epd niet mogelijk. Uiteraard beslist zelf of u wel of niet met een epd gaat werken. Maar wij willen u toch waarschuwen dat het vanaf 2022 ondoenlijk zal blijken indien u niet met een epd werkt.

Simulatie: onderzoek naar de financiële impact van het zorgprestatiemodel
Om te bepalen wat de invoering van het zorgprestatiemodel financieel gaat betekenen, wordt er een zogenaamde simulatie gedaan: hierbij worden bekende gegevens van afgeronde behandelingen vertaald naar de benodigde gegevens voor facturering volgens het nieuwe zorgprestatiemodel. Vervolgens wordt doorgerekend wat dit voor omzet zou opleveren. En wat dus de financiële impact van het zorgprestatiemodel is.

In het zorgprestatiemodel gebeurt de declaratie per consult. Het tarief voor een consult wordt bepaald door een aantal factoren:

  • de setting waarin u werkt, voor vrijgevestigden zal dat vrijwel altijd de setting ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II zijn
  • het BIG-beroep
  • het type consult: diagnostiek of behandeling
  • de duur van het consult
  • of het een groepsbehandeling is of niet

 

Welke softwareleveranciers doen mee?
Van enkele grotere softwareleveranciers weten we wat de mogelijkheden zijn voor een simulatie:

  • Medicore (heet nu Tenzinger) biedt bestaande klanten de mogelijkheid tot simulatie. Op vrijdag 29 januari 2021 organiseert Tenzinger hierover een webinar. Er is ook een brochure beschikbaar.
  • Axians maakt het voor haar klanten ook mogelijk om zelf een simulatie te doen. Deze tool is bijna gereed.
  • Ook Incura en Intramed gaan een simulatie voor hun eigen klanten mogelijk maken. Dit kost echter nog iets meer tijd; daarom wil de LVVP graag alvast met enkele leden een eerste simulatie doen.

Oproep: deelnemers simulatie gezocht

  • Maakt u gebruik van een softwarepakket van Incura of Intramed? Dan kunt u wellicht meedoen met de simulatie. Het enige wat u hiervoor hoeft te doen, is toestemming geven om uw data voor dit doel te gebruiken. We zoeken 5 tot 10 deelnemers. Wilt u meedoen? Meldt u dan per mail bij Michiel Schiffers.
  • Voor Axians en Tenzinger geldt dus dat zij zelf een tool hebben gebouwd. Hiermee kunt u zelf de simulatie doen en zo de impact van het zorgprestatiemodel op uw omzet bepalen. Aan u willen we vragen of u deze uitkomsten met de LVVP wilt delen, zodat wij een breder beeld kunnen krijgen van eventuele bijzonderheden en de financiële impact van het nieuwe zorgprestatiemodel. Wilt u meedoen? Meldt u dan per mail bij Michiel Schiffers.

 

Vertrouwelijkheid van de gegevens
Uiteraard zullen we uw gegevens vertrouwelijk behandelen en worden er enkel geanonimiseerde gegevens gevraagd. Het gaat ons er uitsluitend om dat wij een beeld krijgen van eventuele bijzonderheden die in dit nieuwe bekostigingsmodel mogelijk zijn en wat de financiële impact is voor vrijgevestigden. Deze gegevens hebben wij nodig om een en ander nog bij te kunnen sturen in de aanloop naar het zorgprestatiemodel in 2022.

Vervolg simulaties
De simulaties die nu op korte termijn worden gedaan, zijn simulaties die gebaseerd zijn op concepttarieven. De huidige tarieven zijn namelijk nog niet definitief. Voor de zomer kunnen we een tweede simulatie doen, dan met de definitieve NZa-tarieven. Echter, ook die simulatie zal nog niet het definitieve beeld geven, omdat het tarief in uw contract daar nog van kan afwijken. De simulatie op basis van concepttarieven is wel van belang, omdat we nu al een beeld willen krijgen van de financiële impact of eventuele bijzonderheden.

Ook interessant

Laatste kans: vul de leden-enquête in over al dan niet contracteren en corona

De LVVP wil graag weten of en hoe de leden contracteren; dit helpt ons bij onze onderhandelingsgesprekken met de afzonderlijke ...

Lees meer

Zorgverzekeraars stellen steeds vaker een toestemmingsvereiste verplicht

De LVVP krijgt steeds vaker signalen dat zorgverzekeraars een machtigingsvereiste verplichten voor bepaalde behandelingen. Hierbij wordt vaak (veel) privacygevoelige informatie ...

Lees meer