Over de LVVP

Zorgverleners en patiënten zelf aan het roer

Zorgverleners en patiënten zelf aan het roer

04-02-2016 Print

'Geef de spreekkamer terug aan de zorgverleners en hun patiënten. Zodat zij samen kunnen beslissen wat goede zorg is.' Dat was de oproep van bezorgde zorgverleners tijdens het op 22 juni jl. gehouden VvAA-congres Zelf aan het Roer tot het tekenen van het gelijknamige manifest. De LVVP steunt en onderschrijft dit initiatief. Getuige onder meer het recente duo-interview met Arnoud van Buuren en Damiaan Denys in ons juni-magazine waarin de voorzitters van respectievelijk LVVP en NVvP concluderen: ‘de inhoud van het vak moet weer een stem krijgen!’. Binnenkort gaan we daarvoor een gezamenlijke bijeenkomst organiseren.

De VvAA meldt verder in haar manifest: ‘Als patiënt moet u erop kunnen vertrouwen dat uw zorgverlener doet wat voor ú noodzakelijk is. En daar wringt de schoen; de spreekkamer is inmiddels bezet door verzekeraars, managers en consultants die menen te kunnen bepalen waaraan de kwaliteit van zorgverlening moet voldoen. Wij roepen al deze ‘derden’ op zich terug te trekken en de regie op de kwaliteit van zorg en behandeling daar te laten waar hij hoort: in de spreekkamer tussen patiënt en zorgverlener. Daarvoor is het volgende noodzakelijk: 
 

1. Geef de spreekkamer terug aan de patiënt en zorgverlener

De zorg mag niet uitsluitend worden gezien als kostenpost of schadelast. Stop daarom de onnodige sturing door derden. Maak een einde aan afvinklijstjes, beheersinstrumenten en overdreven regelzucht waaraan wij zorgverleners moeten voldoen. In de spreekkamer horen maar twee partijen thuis: de patiënt en de zorgverlener. 

 

2. Geef patiënt en zorgverlener samen de regie over kwaliteit

Zorgprofessionals en patiënten(organisaties) hebben samen de regie over de kwaliteit van zorg. Zij zijn elkaars natuurlijke bondgenoten en geven samen de behandeling vorm. Zij kunnen zelf afspraken maken over kwaliteit en beheersing van de kosten. Uiteraard vanuit een toetsbare opstelling van de zorgverlener(s). Zorg op maat en op de juiste plaats zijn daarbij leidend. 

 

3. Stop onnodige sturing, breng toezicht bij daarvoor toegeruste partijen  

Iedereen op de juiste stoel. Zorgverzekeraars horen niet als eersten verantwoordelijk te zijn voor kwalitatieve sturing en controle. Die rol is weggelegd voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de wetenschappelijke verenigingen en het Medisch Tuchtcollege.  
 

4. Stop met de korte, steeds veranderende contracten

Geef zorgverleners de kans om een langdurige relatie met patiënten op te bouwen. Verstoor de vertrouwensband tussen zorgverlener en patiënt niet! Laat patiënten hun behandeling afmaken in een vertrouwde omgeving zonder dat zij zich druk hoeven te maken of het wel of niet in het verzekeringspakket zit.  

 

5. Maak een einde aan verspillende bureaucratie

Van afvinklijstjes, beheersinstrumenten en overdreven regelzucht wordt niemand beter. Het huidige zorgsysteem – met de focus op kostendaling – leidt tot controle en wantrouwen. Dat kan zo niet langer. Samen nemen wij de verantwoordelijkheid voor kwaliteit en  kostenbeheersing op ons. Daarbij stellen wij ons toetsbaar op. 

 

Het hart van de gezondheidszorg is de relatie tussen patiënt en zorgverlener. De organisatie van de zorg moet daarom weer volledig in dienst komen te staan van deze relatie. En dat kan, met uw hulp.’

Ook interessant

Het kwaliteitsstatuut: de laatste stand van zaken

Deze week ontvingen we recente cijfers van MediQuest over het aantal ingediende en goedgekeurde kwaliteitsstatuten in de vrijgevestigde ggz. De ...

Lees meer

Wijziging van privé-adresgegevens in uw goedgekeurde kwaliteitsstatuut

Inmiddels hebben alle ggz-aanbieders met een reeds goedgekeurd kwaliteitsstatuutdezee-mail ontvangen van MediQuest, met daarin informatie over de publicatie ervan op ...

Lees meer