Over de LVVP

Zorgverzekeraars Nederland stopt met duiden verzekerde pakket

Zorgverzekeraars Nederland stopt met duiden verzekerde pakket

04-02-2015 Print

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) stopt per direct het collectief duiden van het verzekerde pakket waar het gaat om ggz-interventies. Dit heeft de branche-organisatie van zorgverzekeraars per brief aan de veldpartijen laten weten. ZN wil voorkomen dat aan deze zogeheten dynamische lijst onjuiste conclusies worden verbonden en vindt het de taak van het zorginstituut om het verzekerde pakket te duiden.

De LVVP vindt dat ZN hiermee een correct besluit heeft genomen. In zijn brief aan LVVP, GGZ Nederland, NVvP en LPGGz geeft ZN aan het wenselijk te vinden dat ZiNL een adviescommissie samenstelt, waarin alle relevante partijen waaronder zorgaanbieders, patiëntvertegenwoordigers en zorgverzekeraars hun inbreng kunnen hebben. We informeren u nader zodra hierin vervolgstappen zijn gezet.

Ook interessant

LVVP-expertteam e-mental health gaat platforms testen

Vijf LVVP-leden kunnen zich expert noemen op het terrein van e-mental health (emh). Zij hebben deelgenomen aan de eerdere pilot ...

Lees meer