Over de LVVP

Zorgverzekeraars stellen steeds vaker een toestemmingsvereiste verplicht

Zorgverzekeraars stellen steeds vaker een toestemmingsvereiste verplicht

28-01-2021 Print

De LVVP krijgt steeds vaker signalen dat zorgverzekeraars een machtigingsvereiste verplichten voor bepaalde behandelingen. Hierbij wordt vaak (veel) privacygevoelige informatie opgevraagd bij de behandelaar, zoals het complete behandelplan. Geeft patiënt die toestemming niet, dan bestaat de kans dat de behandeling niet vergoed wordt. De patiënt voelt zich dus onder druk gezet om deze privacygevoelige informatie prijs te geven. De zorgverzekeraar moet op zijn beurt aantonen dat deze informatie noodzakelijk is voor het nemen van de beslissing, aldus de beleidsregel. In dat licht is het vreemd dat de ene zorgverzekeraar dit wel opvraagt en de andere niet. Daaruit blijkt feitelijk al dat het niet noodzakelijk is. De LVVP heeft daarom aan de NZa de vraag voorgelegd of en zo ja, in hoeverre het opvragen van dergelijke informatie gerechtvaardigd is. Overigens gaat een privacyverklaring altijd boven een toestemmingsvereiste. Wordt vervolgd!

Ook interessant

Het zorgprestatiemodel: simulatie & waarom een epd onmisbaar is

Op 1 januari 2022 wordt het nieuwe zorgprestatiemodel ingevoerd. Deze nieuwe manier van bekostigen zal elke vrijgevestigde ggz-behandelaar gaan raken: u werkt ...

Lees meer

Het nieuwe kwaliteitsstatuut: nog veel onduidelijkheden, nadere duiding nodig

Eerder berichtten we u dat op 15 december 2020 een nieuwe versie van het model kwaliteitsstatuut voor de ggz is gepubliceerd: het ...

Lees meer