Over de LVVP

Zorgverzekeringswet en DBC’s

Zorgverzekeringswet en DBC’s

04-02-2007 Print

Moet ik me altijd houden aan al deze regels en wat als de cliënt de registratie niet wil?

Regelmatig krijgen we de vraag of er vanaf 1 januari 2008 nog ruimte is voor psychotherapeuten en cliënten die niets te maken willen hebben met de regels die voortvloeien uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG), die zelf hun therapie willen betalen of bezwaren hebben tegen aanlevering van hun gegevens aan het DIS.
Het antwoord luidt als volgt:
Psychotherapie is geen ‘voorbehouden handeling’ (ook anderen mogen psychotherapie verrichten), maar de titel psychotherapeut is wel beschermd. Psychotherapeuten zijn BIG-geregistreerd en via de Wet Tarieven Gezondheidszorg ‘organen voor gezondheidszorg’ geworden. Psychotherapie verricht door een erkende psychotherapeut wordt straks vergoed vanuit het basispakket van de Zvw en in die hoedanigheid is de psychotherapeut gebonden aan de van toepassing zijnde regelgeving, zoals de prestatiebeschrijvingen, de (nu vrije) tarieven en ook aan de regels rond de DBC-registratie/declaratie. Echter, dit alles geldt met nadruk alleen zolang u de verstrekking levert áls psychotherapeut (‘orgaan voor gezondheidszorg’). Levert u de verstrekking op basis van een andere titel, bijvoorbeeld als psycholoog, als pedagoog of als maatschappelijk werker, dan bent u geen ‘orgaan voor gezondheidszorg’ en kunt u leveren wat u wilt en ook de tarieven hanteren die u wilt. U bent dan niet gebonden aan bijv. DBC-registratie of andere regelgeving in het kader van de WTG/WMG.
Cliënten en psychotherapeuten die hun hulp/werk in het kader van de zorgverzekeringswet vergoed willen zien dienen zich dus aan deze regels te houden. Cliënten die zelf wensen te betalen kunt u ook behandelen op een andere titel dan psychotherapeut; dan bent u niet gebonden aan deze regels.

Ook interessant

Inning eigen bijdrage in 2008: laatste stand

Het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars zijn nog niet uit de impasse rond de eigen bijdrage psychotherapie.

Lees meer

Doorbraakproject implementatie richtlijn angststoornissen

Enige tijd geleden heeft iedere zorgaanbieder in de eerste- en tweedelijns-GGZ, van ZonMw een folder ontvangen waarin gewezen werd op ...

Lees meer