Over de LVVP

Zorgvraagtypering: het laatste nieuws op een rij

Zorgvraagtypering: het laatste nieuws op een rij

27-07-2022 Print

In dit artikel zetten we de laatste ontwikkelingen over de zorgvraagtypering op een rij. In ons nieuwsbericht van gisteren heeft u kunnen lezen wat de visie van de LVVP is op het privacyvraagstuk rond het aanleveren van gegevens over de zorgvraagtypering. Daarnaast attenderen we u op de deadline voor het aanvragen van een account op het zorgbeeldportaal van de NZa, waar u gegevens over wachttijden (per 1 oktober 2022) en gegevens over de zorgvraagtypering (uiterlijk 31 oktober 2022) moet aanleveren. Voor klanten van Tenzinger (Medicore) is er coulance. Tot slot wijzen we u op een artikel in het NZa magazine over de doorontwikkeling van de zorgvraagtypering.

LVVP verzoekt NZa en AP om meer duidelijkheid in privacyvraagstuk

Graag attenderen we u op het nieuwsbericht dat we woensdag jl. hebben verspreid over de visie van de LVVP op het privacyvraagstuk voor het aanleveren van gegevens over de zorgvraagtypering. Onze leden adviseren we om vooralsnog geen gegevens over de zorgvraagtypering aan te leveren bij de NZa. De LVVP is nog met de NZa in gesprek om meer duidelijkheid te krijgen over de waarborgen ten aanzien van het veilig aanleveren van data aan derden voor zowel de patiënt, maar zeker ook voor de hulpverlener.

Vraag uiterlijk 1 september een account aan voor het zorgbeeldportaal van de NZa

Voor het aanleveren van gegevens over de wachttijden en over de zorgvraagtypering maakt de NZa gebruik van het zogenaamde zorgbeeldportaal. Tot uiterlijk 1 september heeft u de tijd om hiervoor een account aan te maken. We raden u aan om dit tijdig te doen, zowel voor de wachttijdinformatie als voor de informatie over zorgvraagtypering. Vanaf 1 oktober 2022 levert u maandelijks uw wachttijdinformatie aan via dit zorgbeeldportaal. Op uiterlijk 31 oktober 2022 wordt u geacht de gegevens over zorgvraagtypering aan te leveren, maar vooralsnog is dit niet mogelijk en bovendien wachten we nog op helderheid over de wettelijke grondslag en de tuchtrechtelijke aansprakelijkheid. Desalniettemin raden wij u nu dus wel aan dit account aan te vragen.

 

Coulance voor klanten van Tenzinger (Medicore)

Klanten van Tenzinger krijgen coulance voor de aanleverplicht voor de gegevens over zorgvraagtypering. Medicore, het ict-systeem van Tenzinger, is niet op tijd in staat om deze gegevens te registeren. Een aantal van onze leden gebruikt Medicore, waardoor zij buiten hun schuld niet aan de aanleverplicht kunnen voldoen. Dit hebben wij bij de NZa onder de aandacht gebracht.

De NZa zegt hierover het volgende: ‘We zullen de eerste maanden dan ook geen handhavingsmiddelen inzetten tegen klanten van Tenzinger. We hopen op deze manier de onrust die klanten van Tenzinger hebben over het niet na kunnen komen van de registratieverplichting weg te nemen.’ Er hoeft ook geen alternatief gezocht te worden: ‘Na onderzoek door de NZa blijkt dat tijdelijke oplossingen, zoals het opslaan van een pdf en de gegevens achteraf handmatig invoeren, te veel administratieve lasten opleveren voor de aanbieders en ten koste zal gaan van de zorg en bovenal mogelijke privacy-bezwaren kennen. Tenzinger zal voor of in oktober de registratie van zorgvraagtypering mogelijk maken. Vanaf dat moment moeten hun klanten dan ook registreren. Zorgaanbieders die gebruikmaken van Medicore vragen we om na de eerste registraties, een aanlevering te doen. Ze hoeven geen contact te zoeken met de NZa. Uit de aanlevering van de informatieverplichting zorgvraagtypering kan de NZa opmaken met welk ict-systeem een zorgaanbieder werkt.’

NZa magazine ‘Zorgvraagtypering: leren van de praktijk en samenwerken makkelijker maken’

Zorgvraagtypes worden sinds dit jaar geregistreerd, maar het systeem is nog niet af. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verzamelt de komende jaren gegevens om zorgvraagtypering te verbeteren. De LVVP is voorstander van het valideren van het model voor zorgvraagtypering. Daarvoor zijn data nodig. Wij hebben nog wel vragen over de wettelijke grondslag en de mogelijke tuchtrechtelijke aansprakelijkheid voor onze leden bij het aanleveren van die data aan de NZa. Meer over de doorontwikkeling van de zorgvraagtypering kunt u nalezen in dit artikel in het NZa magazine.

Ook interessant

De LVVP is op zoek naar een (juridisch) beleidsmedewerker

We’re hiring! Ben je op zoek naar een nieuwe, inspirerende baan? Een baan waar je echt van betekenis kunt ...

Lees meer

LVVP verzoekt Tenzinger (Medicore) om tegemoetkoming gedupeerde leden

Diverse leden hebben ons de afgelopen maand benaderd met het bericht dat hun praktijksoftware van Medicore nog niet in staat ...

Lees meer