Over de LVVP

Kan zorgvraagtypering ROM vervangen?

Kan zorgvraagtypering ROM vervangen?

20-01-2022 Print

Veel leden vragen de LVVP of de zorgvraagtypering met behulp van de HoNOS+ vragenlijst in de plaats komt van Routine Outcome Monitoring (ROM). In het Landelijk Kwaliteitsstatuut wordt ROM niet expliciet genoemd. De LVVP is daarom van mening dat de zorgvraagtypering met behulp van de HoNOS+ vragenlijst gezien kan worden als vervanger of misschien ook wel een invulling van ROM.

In het Landelijk Kwaliteitsstatuut staat hierover het volgende:

“… de wijze waarop u de voortgang van de behandeling monitort (welke instrumenten/ methoden gebruikt u hiervoor).”

En:

“… de effectiviteit van de behandeling en begeleiding wordt regelmatig geëvalueerd, de frequentie hiervan is stoornis- en patiënt/cliëntafhankelijk en wordt beschreven in de zorgstandaarden;”

ROM wordt dus niet expliciet genoemd, laat staan een mogelijke aanlevering van ROM-gegevens aan een landelijke benchmark.

De zorgvraagtypering met behulp van de HoNOS+-vragenlijst is ook een vorm van het monitoren van de voortgang van de behandeling. Immers, bij aanvang van de behandeling voert u de zorgvraagtypering uit, en gedurende de behandeling herhaalt u dit op logische reviewmomenten.

Hieruit concluderen wij dat extra ROM-vragenlijsten niet nodig zijn náást het invullen van de HoNOS+-vragenlijst voor de zorgvraagtypering. Uiteraard kan het zo zijn dat u om zorginhoudelijke redenen wel kiest voor het afnemen van extra ROM-vragenlijsten. Dat staat u natuurlijk vrij.

Ook interessant

Wat u moet weten over diagnostiek

De LVVP krijgt veel vragen over diagnostiek(consulten). Veel kunt u terugvinden in het dossier zorgprestatiemodel op Mijn LVVP (alleen ...

Lees meer

Wat moet er op de factuur staan?

Veel leden vragen welke gegevens op de factuur moeten staan. Dit kunt u terugvinden in de informatievereisten in de Nadere ...

Lees meer