Over de LVVP

Zware kritiek op inperking medisch beroepsgeheim

Zware kritiek op inperking medisch beroepsgeheim

04-02-2015 Print

Het Kabinet vindt dat verzekerings- en uitkeringsartsen medische dossiers van hun patiënten aan het Openbaar Ministerie (OM) moeten overdragen als zij vermoeden dat er met zorggeld wordt gefraudeerd. Hoewel het ons niet direct raakt, maakt de LVVP zich zorgen over deze ontwikkeling. Het medisch beroepsgeheim en de privacy van de patiënt staan immers op het spel. Op dit moment is het artsen niet toegestaan om in dit geval medische dossiers van patiënten te verstrekken aan het OM, omdat dit in strijd is met het medisch beroepsgeheim van de arts en met de Nederlandse privacywetgeving. Een wetswijziging moet daarin verandering gaan brengen.

De KNMG vindt het veel te ver gaan dat artsen worden verplicht om het medisch beroepsgeheim te doorbreken bij een vermoeden van fraude. Het belang van het medisch beroepsgeheim, als waarborg voor vrije toegang tot gezondheidszorg en bescherming van de privacy van de patiënt is namelijk te groot. Een patiënt moet in openheid en in vertrouwen met zijn arts over zijn gezondheidssituatie kunnen praten, zonder dat hij hoeft te vrezen dat deze informatie met derden zal worden gedeeld. Dat is immers de kern van het medisch beroepsgeheim. Het is niet acceptabel dat een dermate belangrijk grondrecht wordt aangetast om de rechtmatigheid van een uitkering te kunnen controleren. De verwachting is dan ook dat als het wetsvoorstel in deze vorm door het kabinet wordt ingediend bij de Tweede Kamer, het zal stuiten op veel weerstand en kritiek vanuit de medische beroepsgroepen, overkoepelende zorgorganisaties en artsenfederaties.

Ook interessant

LVVP-expertteam e-mental health gaat platforms testen

Vijf LVVP-leden kunnen zich expert noemen op het terrein van e-mental health (emh). Zij hebben deelgenomen aan de eerdere pilot ...

Lees meer