Archief

Extra algemene ledenvergadering 27 maart 2024 Contributie LVVP-lidmaatschap 2024 wordt begin maart afgeschreven We hebben uw hulp nodig bij het nieuwe webonderdeel ‘Mijn jeugdregio’ Het webinar van 9 april over doelen stellen zit vol! VOL!!! Exclusief voor LVVP-leden: gratis webinar over doelen stellen in de behandeling Neem deel aan het online lunchoverleg voor de regio Arnhem! Werkt u via 1nP en wilt u door de LVVP gevisiteerd worden? Doe mee met het onderzoek naar digitaal werken in de vrijgevestigde ggz Poll: heeft u in 2023 hinder gehad van knellende omzetplafonds? Nieuwsflits voor leden – Heeft u het juiste type LVVP-lidmaatschap? Highlights algemene ledenvergadering 29 november 2023 Laatste oproep: kom naar de alv op 29 november 2023 in Amersfoort Rechter doet uitspraak in kort geding over privacy zorgvraagtyperingsdata Uitnodiging ledenvergadering 29 november 2023 Nieuwsflits voor leden – 30 oktober 2023 Nieuw webonderdeel ‘Mijn regio’ is live! Overgangsregeling vastgesteld voor wijziging bijlage C LKS Check uw regio & kom naar de LVVP-regiobijeenkomst! Nieuw webonderdeel “uw regio” in de maak Komt u ook naar een van de LVVP-regiobijeenkomsten? Deadlines contractering, data-aanlevering bij privacyverklaring en wijziging LKS 3.0 Belangrijk nieuws over wijziging Landelijk Kwaliteitsstatuut Pauzeknop ingedrukt voor jaarverantwoordingsplicht Wtza Nieuwsflits voor leden – Highlights alv en stand van zaken zorgvraagtypering Uitnodiging ledenvergadering 28 juni 2023 Reminder LVVP-regiobijeenkomsten en oproep vrije artsenkeuze ‘Ik gun het al mijn collega’s om visiteur te worden!’ Wtza jaarverantwoordingsplicht voor kleine rechtspersonen en vennootschappen Algemene ledenvergadering van 28 juni 2023 wordt toch in fysieke vorm gehouden Reminder: LVVP-regiobijeenkomsten ‘Uw praktijk anno 2023’ De LVVP ondersteunt u bij de jaarverantwoordingsplicht Wtza LVVP-regiobijeenkomsten ‘Uw praktijk anno 2023’ LVVP maakt invulhulp productiviteitsonderzoek NZa NZa doet kostenonderzoek vanaf februari 2022 Contributie LVVP-lidmaatschap 2023 wordt medio februari afgeschreven Tips voor de start van het nieuwe jaar 2023 De LVVP zoekt visiteurs, vertrouwenspersoon en lid beroepscommissie Reminder: LVVP-enquête voor leden over samenwerking in uw regio Heeft u het juiste type LVVP-lidmaatschap? Nieuwsflits voor leden: LVVP-opleidingsspecial LVVP-enquête voor leden over samenwerking in uw regio Nieuwsflits voor leden – 1 december 2022 Reminder alv 30 november 2022 en extra agendapunt Uitnodiging online ledenvergadering 30 november 2022 Reminder LVVP-enquête voor leden over de Wtza LVVP-enquête voor leden over de Wtza Aanleverplicht data zorgvraagtypering uitgesteld naar 1 januari 2023 Highlights LVVP-ledenvergadering 29 juni 2022 Gezocht: nieuwe LVVP-visiteurs LVVP-special inkoopbeleid zorgverzekeraars 2023 gereed Uitnodiging ledenvergadering 29 juni 2022 1 juli 2022: kwaliteitsstatuut, Wtza en Vektis 2 juni 2022: interactief webinar k&j over samenwerking in de regio Voor late beslissers: laatste reminder LVVP-congres! Pas vóór 1 juli 2022 uw kwaliteitsstatuut aan Nieuwsflits LVVP: webinar, oproep nieuwe visiteurs en bereikbaarheid HCA Dringende oproep: Nog voor de zomer gevisiteerd worden? Schrijf u in vóór 14 februari! Contributie LVVP-lidmaatschap 2022 wordt medio februari afgeschreven Laatste oproep: enquête voor leden die kinderen en jeugdigen behandelen Tips voor de start van het nieuwe jaar 2022 Heeft u het juiste type LVVP-lidmaatschap? Vul voor 1 juli 2022 het nieuwe format kwaliteitsstatuut in Herziening van de opzet en inhoud van de LVVP-visitatie Extra plekken beschikbaar voor LVVP-webinar 8 december 2021 Verslag alv 17 november en LVVP-contributie 2022 Doe mee met de enquête – exclusief voor k&j-leden LVVP-nieuwsflits voor leden – 18 november 2021 Registreer u nu voor de LVVP-ledenvergadering van 17 november 2021 LVVP-ledenvergadering 17 november 2021 gaat online door Bezwaar maken? Check of u de juiste rekentool heeft gedownload LVVP ondersteunt leden bij maken bezwaar tegen afslagen tarieven door zorgverzekeraars Volgende week meer informatie over omzetplafonds CZ en juridische stappen tariefsafslagen Uitnodiging ledenvergadering 17 november 2021 Meld u nu alvast aan voor de ledenvergadering op 17 november 2021 Feestelijk afscheid Dick Nieuwpoort Reminder: doe mee met deel 2 van de implementatiemonitor zorgprestatiemodel Doe mee met deel 2 van de implementatiemonitor zorgprestatiemodel Exclusief voor LVVP-leden k&j: interactieve webinars over communicatie met gemeenten Visiteur worden? Vraag het infopakket aan en volg de opleidingsdag op 13 september Documenten uit ADAS halen? Doe dit dan uiterlijk 18 juli 2021! CZ verduidelijkt vragenlijst aan vrijgevestigde praktijken Infoblad over inhoud en status LVVP-visitatie beschikbaar voor k&j-leden Herinnering online ledenvergadering + aanvragen meerkosten Uitnodiging online ledenvergadering 30 juni 2021 LVVP-special inkoopbeleid zorgverzekeraars 2022 gereed Reminder: corona meerkostenregeling ZN aan te vragen tot 11 mei 2021 1 juni 2021: LVVP-webinar over simulatie zorgprestatiemodel Update over de LVVP-visitatie Doe mee met het onderzoek naar de implementatie van het zorgprestatiemodel LVVP zoekt leden die visiteur willen worden! Uw documenten in ADAS gaan verlopen Inschrijven voor visitatie in 2021 Oproep deelnemers voor simulatie zorgprestatiemodel Help, een klacht! Tips voor de start van het nieuwe jaar Uw medewerking gevraagd aan twee onderzoeken naar de contractering in de ggz Werkt u in de generalistische basis-ggz? Registreer in 2021 uw reële bestede tijd! Controleer uw LVVP-lidmaatschap Reminder: korte leden-enquête over contractering en corona Doe mee met de korte leden-enquête over contractering en corona Brainstorm je mee over het LVVP-congres? Besluiten ledenvergadering en contributie LVVP 2021 Ledenvergadering LVVP op 25 november 2020 Uitnodiging: ledenvergadering LVVP op 25 november 2020 De LVVP-visitatie: een update Contributie vanaf 2021 via automatische doorlopende incasso LVVP-contractenoverzicht: drie nieuwe tabbladen toegevoegd VWS bevestigt: LVVP-leden hebben recht op voorrang coronateststraat Zevende versie richtlijn ggz en corona gepubliceerd Voorrang coronatest Zorgpersoneel ook voor vrijgevestigde Contractenoverzicht aangevuld Visiteur worden? Ik zou zeggen: doen! Nieuwsbrief voor k&j-leden juli 2020 LVVP zoekt leden die visiteur willen worden! Highlights algemene ledenvergadering 1 juli 2020 Ledenvergadering – heeft u vragen? LVVP-special inkoopbeleid zorgverzekeraars 2021 gereed Uitnodiging online ledenvergadering 1 juli 2020 Korting voor LVVP-leden op ZorgMail Reminder enquête over contractering met aangepaste link De gevolgen van corona voor de LVVP-visitatie Coronavirus: nieuwsupdate van de LVVP Doe mee met de korte leden-enquête Contributie LVVP-lidmaatschap 2020 Reactie van de NZa op meldingen over de generieke afslagen Kortingspercentages in uw contract 2020? Meld het de NZa Reminder: korte leden-enquête over praktijkvoering Contributie LVVP-lidmaatschap 2020 en kwaliteitsbeleid 2.0 van de LVVP Nog geen toestemmingen in kader van AVG voor uw kwaliteitsstatuut? Onderneem dan nu actie! Uitnodiging ledenvergadering 20 november 2019 (middag!) Uitnodiging: doe mee met de korte leden-enquête over praktijkvoering LVVP-klachtenregeling Jeugdwet van start Vacature visitatiecommissie Enquête digitaal werken onder vrijgevestigde ggz-professionals Nieuwsbrief voor k&j-leden september 2019 Alv stemt in met statutenwijziging LVVP Uitnodiging: 1 oktober bijeenkomst voor leden met opleideling in de praktijk Vooraankondiging: 1 oktober 2019 bijeenkomst voor leden die opleiden Verslag alv 26 juni en uitnodiging extra alv 22 augustus 2019 7 oktober 2019: LVVP-regiobijeenkomst ‘Organisatie en inhoud van uw praktijk anno 2019’ Merkbaarheidsscan (Ont)regel de zorg Uitnodiging ledenvergadering 26 juni 2019 LVVP-actie succesvol; lever wachttijden juni aan via aangepaste module Vektis Laatste oproep LVVP-regiobijeenkomst ‘Organisatie en inhoud van uw praktijk anno 2019’ Vanaf 2022 geen producten en dbc’s meer, maar zorgprestaties Ultimatum NZa/Vektis verstreken, LVVP verstrekt aangepast aanleverformat wachttijden LVVP-special inkoopbeleid zorgverzekeraars 2020 gereed LVVP-regiobijeenkomst en onderzoek naar regeldruk Vijf jaar LVVP: doe mee met de schrijfwedstrijd! Symposium ‘Veiligheid in de vrijgevestigde praktijk’ Kwaliteitsstatuut: verwijzing klachtenregeling en voorbeeld toestemmingsverklaring Mediquest vraagt uw toestemming voor doorleveren gegevens uit uw kwaliteitsstatuut Nederlandse Zorgautoriteit onderzoekt proces zorgcontractering Online vragenlijst over implementatie zorgstandaarden Een goede start van het nieuwe jaar Controle LVVP-lidmaatschap Reminder: doe mee met de enquête Hebt u de enquête al ingevuld? Contributie LVVP-lidmaatschap 2019 Nieuwsbrief voor k&j-leden december 2018 Nieuwsbrief voor k&j-leden december 2018 Doe mee met de korte leden-enquête Service en kortingen voor LVVP-leden Uitnodiging voor de ledenvergadering van 28 november 2018 Ledenoproep: bent u aangesloten (geweest) bij KiBG? Na 2014 nu ook terugvorderingen van VGZ over 2015 en 2016 LVVP-symposium 15 november 2018 Nieuwsbrief voor k&j-leden – juli 2018 Nieuws over terugvorderingen VGZ over 2014, 2015 en 2016 Verslag ledenvergadering 13 juni 2018 Onderhandelaarsakkoord voor de ggz Mijn laatste werkweek bij de LVVP Nieuw kwaliteitsinstituut voor de ggz benoemt bestuur Afscheid van Jeanne Janssen Geef uw mening over e-health Uitnodiging voor de ledenvergadering van 13 juni 2018 Reminder: uitnodiging algemene ledenvergadering 13 juni 2018 Hebt u de enquête al ingevuld? Doe mee met de korte leden-enquete Nog twee informatieavonden over de AVG SPECIAL zorginkoopbeleid zorgverzekeraars 2019 Belangrijke termijnen voor contractering Menzis, CZ en DSW/a.s.r. Oproep k&j-leden: geef uw mening over het jaardocument jeugd Bent u al door de LVVP gevisiteerd? AVG-handreiking voor LVVP-leden Nieuwsflits over: 1: terugvorderingen VGZ 2: onderzoek naar (niet-)gecontracteerde ggz Oproep k&j-leden: geef uw mening over het jaardocument jeugd Nieuwsbrief voor k&j-leden – april 2018 Let op: berichtenverkeer jeugd-ggz ligt stil van 29 maart tot 3 april 2018 AVG-stappenplan voor LVVP-leden 1. Doe mee met korte enquete over geschilleninstantie zorgcontractering & 2. SVR wijzigt switch voor aanlevering ROM-data bij SBG Reminder: meld uw wachttijden maandelijks bij Vektis De gevolgen van de AVG voor de vrijgevestigde ggz-professional PERSBERICHT: vrijgevestigde ggz-aanbieders selectiever bij sluiten contracten met zorgverzekeraars Hebt u de korte ledenenquête al ingevuld? Controle LVVP-lidmaatschap Reminder: doe mee met de korte ledenenquête Oproep k&j-leden: neemt u als vrijgevestigde deel aan regionale expertteams? U kunt al een klacht krijgen voordat iemand in behandeling komt Langdurige psychoanalytische psychotherapie wordt gewoon vergoed Doe mee met de korte ledenenquête Contributie LVVP-lidmaatschap 2018 Doe mee met de pilot ‘opleiden in een samenwerkingsverband’ Twee belangrijke berichten over wachttijden in de ggz Transparantie: bureaucratisch gedoe of kans op meer regie? Agenda voor de ledenvergadering van 29 november 2017 Nieuwsbrief voor k&j-leden – november 2017 Aanbod Reflectum/Qualiview aangepast Komt u ook naar onze conferentie op 21 november a.s.? Berichtgeving Reflectum/Qualiview over wijziging contract Alert voor Menzis-contract 2018! Persbericht: vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten verlaten de jeugd-ggz PERSBERICHT: zorgverzekeraars staan adequate ggz in de weg Hoe wordt de jeugd-ggz beter? LVVP nog in overleg met Menzis over normatief uurtarief Oproep: werk mee aan kwaliteitsverbetering van ggz-praktijksoftware Contractenoverzicht 2018 met alerts Enquête, k&j-conferentie en open visitatiedata Bent u er ook bij? Grijp uw kans en werk aan de toekomst van uw praktijk! Reminder: zeer korte enquête voor LVVP-leden Uitspraak in kort geding over registratie ROM-data Besluiten ledenvergadering 21 juni 2017 Jeugd-ggz: Vrijstelling voor de jaarverantwoording over 2016 De zzp-modelovereenkomsten van VvAA en LVVP Akkoord wachttijden en afspraken doorontwikkeling ROM Uitnodiging tot deelname aan de tweede korte ledenenquête van de LVVP Nieuwsbrief voor k&j-leden – juni 2017 Jaarverslag 2016 voor ledenvergadering 21 juni 2017 Jeugd-ggz: conversietool voor berichtenverkeer niet meer bereikbaar LVVP-bestuur zoekt nieuw bestuurslid Aangepaste agenda algemene ledenvergadering 21 juni 2017 Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering d.d. 21 juni 2017 Uitnodiging voor deelname aan enquête over evaluatie van de Jeugdwet Hebt u zich al aangemeld… Aanpak terugvorderingsbeleid Menzis SPECIAL zorginkoopbeleid zorgverzekeraars 2018 Reminder: uitnodiging minisymposium Arnoud van Buuren LVVP-advies blijft: schort aanlevering van ROM-data op! LVVP-advies blijft: schort aanlevering van ROM-data op! Over het terugvorderingsbeleid van Menzis Nieuwsbrief voor k&j-leden – maart 2017 Stop op aanlevering ROM-data bij SBG (via SVR) Uitnodiging voor het minisymposium van Arnoud van Buuren Uitleg DSM-5: de wijzigingen per 1-1-2017 LVVP-congres 2017: inschrijving met vroegboekkorting nu van start Controle lidmaatschap LVVP Reminder: uitnodiging tot deelname aan korte ledenenquête ZorgDomein Lokaal: aanbod voor LVVP-leden Mijn patiënt wil niet ROM’men – wat nu? Nog tot 1 februari: exclusieve korting op veilig e-mailen via ZIVVER Uitnodiging tot deelname aan korte ledenenquàªte

Over de LVVP

Inloggen op Mijn LVVP

Het besloten ledendeel van deze website.

Vul uw e-mailadres en wachtwoord in om in te loggen

Nog geen lid en wilt u graag lid worden?

Aanmelden