Over de LVVP

Starten met opleiden

Er komt veel bij kijken om een praktijkopleiding te worden en te blijven. Als u vanuit het liefde voor uw vak uw kennis en kunde wilt delen, nieuwe inzichten en kennis wilt opdoen en er voor zorg kunt dragen dat de opleideling haar/zijn opleiding kan afronden in een veilige en leren omgeving, lees dan vooral verder!

U moet het in ieder geval niet doen voor extra inkomsten. De investeringen in tijd en geld wegen in het zorgprestatiemodel niet op tegen de opbrengsten uit zorg en de beschikbaarheidsbijdrage die de NZa beschikbaar stelt.

Wat zijn de eerste stappen
Lees in ieder geval de informatie over de erkenning van praktijkopleidingsinstellingen en kijk of u (eventueel samen met andere praktijken of instellingen) kunt voldoen aan de gestelde eisen.

Maak voor uzelf een eerste berekening van de opbrengsten en kosten. U kunt gebruik maken van de informatie op de pagina over de beschikbaarheidsbijdrage.

Als u daar positief over bent, benader dan de contactpersoon van het opleidingsinstituut van uw keuze en ga daarmee in gesprek over de werkwijze van het opleidingsinstituut, de kosten die u vooraf moet maken en de samenwerkingsverbanden waar u zich bij kunt aansluiten. U kunt de contactpersoon ook bevragen waar u verder nog rekening mee moet houden.

Recent nieuws

Restitutiepolissen zijn voor de ggz een zeldzaamheid geworden

Kijk op Mijn LVVP voor de zuivere restitutiepolissen 2024 zijn én welke beperkende voorwaarden gelden.

Lees meer

LVVP teleurgesteld over reactie NZa op handhavingsverzoek contract Zorg en Zekerheid

Het NZa-onderzoek zal in ieder geval geen consequenties hebben voor het huidige contractvoorstel van Z&Z.

Lees meer

LVVP roept minister Helder op om de motie over de toewijzing van ggz-opleidingsplaatsen niet uit te voeren

De LVVP is ontsteld over de motie die de Tweede Kamer op 24 oktober jl. heeft aangenomen over de toewijzing va

Lees meer