Over de LVVP

Starten met opleiden

Er komt veel bij kijken om een praktijkopleiding te worden en te blijven. Als u vanuit het liefde voor uw vak uw kennis en kunde wilt delen, nieuwe inzichten en kennis wilt opdoen en er voor zorg kunt dragen dat de opleideling haar/zijn opleiding kan afronden in een veilige en leren omgeving, lees dan vooral verder!

U moet het in ieder geval niet doen voor extra inkomsten. De investeringen in tijd en geld wegen in het zorgprestatiemodel niet op tegen de opbrengsten uit zorg en de beschikbaarheidsbijdrage die de NZa beschikbaar stelt.

Wat zijn de eerste stappen
Lees in ieder geval de informatie over de erkenning van praktijkopleidingsinstellingen en kijk of u (eventueel samen met andere praktijken of instellingen) kunt voldoen aan de gestelde eisen.

Maak voor uzelf een eerste berekening van de opbrengsten en kosten. U kunt gebruik maken van de informatie op de pagina over de beschikbaarheidsbijdrage.

Als u daar positief over bent, benader dan de contactpersoon van het opleidingsinstituut van uw keuze en ga daarmee in gesprek over de werkwijze van het opleidingsinstituut, de kosten die u vooraf moet maken en de samenwerkingsverbanden waar u zich bij kunt aansluiten. U kunt de contactpersoon ook bevragen waar u verder nog rekening mee moet houden.

Recent nieuws

10 jaar LVVP: doe mee aan de kunstwedstrijd!

Het thema is gelijk aan dat van het LVVP-congres en luidt: ‘Er zijn (geen) grenzen!’

Lees meer

LVVP-special zorginkoopbeleid zorgverzekeraars 2025 gereed

De wereld om ons heen is aan het veranderen. Zorg daarom dat u ingebed raakt in uw regio.

Lees meer

Zilveren Kruis past visitatie-eis in inkoopbeleid 2025 aan

De visitatie-eis is aangepast: contractanten dienen in het 5e jaar lidmaatschap gevisiteerd te worden.

Lees meer