Over de LVVP

Toekenning beschikbaarheidsbijdrage

De erkende praktijkopleidingsinstellingen die opleidingsplaatsen toegewezen hebben gekregen, komen in aanmerking voor een beschikbaarheidsbijdrage. Deze bijdrage wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. De beschikbaarheidbijdrage ggz vergoedt het verschil tussen de kosten die de zorgaanbieder maakt voor het opleiden van de opleideling en de opbrengsten die de opleideling genereert met het leveren van zorg. Op basis van een kostenonderzoek bepaalt de NZa de vergoedingsbedragen. Op de NZa-website staat een handig overzicht hoe de hoogte van de beschikbaarheidsbijdrage tot stand komt.

Er zijn veel andere organisaties betrokken bij het verstrekken van de beschikbaarheidsbijdrage. Deze staan op deze informatiekaart.

Tussentijdse verhoging beschikbaarheidsbijdrage 2023
De NZa heeft recent de bijdrage voor 2023 tussentijds verhoogd om de gevolgen van inflatie te verwerken. Dit heeft gevolgen voor de vergoedingsbedragen 2023 die al waren ingelezen in de formulieren “verlening 2023 beschikbaarheidsbijdrage (medische) vervolgopleidingen”. De NZa zal de tussentijdse verhoging bij de afgifte van de verleningsbeschikking verwerken. De aanpassing van de indexen heeft ook gevolgen voor de vergoedingsbedragen die gelden bij de vaststelling 2022.

Hieronder vindt u de nieuwe bedragen voor 2023 voor organisaties die minder dan 10 fte opleidelingen in dienst hebben:

  • Gezondheidszorgpsycholoog: € 50.600
  • Psychotherapeut: € 64.400
  • Klinisch psycholoog: € 95.100

 

De beleidsregel 2023 staat op de website van de NZa (BR/REG-23136a) met in de bijlagen het overzicht met de vergoedingsbedragen.

LVVP: aanpassing beschikbaarheidsbijdrage nodig om kostendekkend te kunnen opleiden
Voor de middellange termijn hebben de vertegenwoordigers van de praktijkopleidingsinstellingen – waaronder de LVVP – meerdere malen aangegeven dat de beschikbaarheidsbijdrage niet meer kostendekkend is. De NZa wil wachten op het kostprijsonderzoek 2024 waarna zij de tarieven pas in 2026 wil aanpassen. Wij hebben aangegeven dat dit te lang duurt. Helaas bevindt het overleg met de NZa en VWS over een tussentijdse oplossing momenteel in een impasse. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Recent nieuws

Grote stap voor Hervormingsagenda Jeugd

De Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ), waaronder de LVVP, is positief gestemd over de Hervormingsag

Lees meer

Spreker algemene ledenvergadering 28 juni 2023 bekend!

De initiatiefnemer van Digi-H, een nieuw, niet-commercieel verwijsplatform met een vaste, lage prijs komt spre

Lees meer

Wegens grote belangstelling: extra LVVP-regiobijeenkomst in Zwolle

Op donderdag 28 september 2023 bent u welkom in Zwolle.

Lees meer