Over de LVVP

Visie LVVP op opleiden

In totaal werken vanuit de psychologische beroepsgroepen (gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen) ruim 11.300 fte in de ggz (bron: Capaciteitsplan GGZ)

  • meer dan 3.800 fte in de vrijgevestigde praktijk,
  • 5.300 fte bij de ggz-instellingen, en
  • iets meer dan 2.200 fte bij overige zorginstellingen.

 

Al deze beroepsbeoefenaren wisselen regelmatig van werkomgeving. Van toekomstige beroepsbeoefenaren mag – terecht – worden verwacht dat zij zelfstandig patiënten kunnen behandelen in verschillende soorten werkorganisaties. Daarom ondersteunt de LVVP van harte de norm dat we breed opleiden én gezamenlijk opleiden. Gelet op de verdeling van beroepsbeoefenaren ligt het ook voor de hand dat een substantieel deel van de toekomstige beroepsbeoefenaren in de vrijgevestigde praktijk worden opgeleid.

Breed opleiden heeft grote voordelen

Het opleiden bij zowel vrijgevestigde praktijken als instellingen heeft grote voordelen. Opleidelingen in vrijgevestigde praktijken kunnen daar veel ervaring opdoen met het behandelen in de brede praktijk, instellingen bieden verdieping op specifieke zorgpaden. De LVVP vindt het daarom belangrijk dat gz-psychologen en psychotherapeuten (een deel van) hun opleiding in de vrijgevestigde praktijk kunnen doen. Deze vrijgevestigde opleidingspraktijken voldoen natuurlijk aan enkele belangrijke eisen, zoals een veilige leeromgeving, waarborgen van de kwaliteit van zorg en onderwijs en de continuïteit van de opleiding.

Samenwerking en centraal werkgeverschap

De LVVP heeft echter ook geconstateerd dat een vrijgevestigde praktijk niet alleen een leuke en leerzame ervaring is voor opleider en opleideling. De regelgeving en financiering rond het opleiden is voor de praktijkhouder complex en tijdrovend. Deze administratieve lasten nemen alleen maar toe. We vinden dat vrijgevestigden de schaarse tijd en middelen zo goed mogelijk moeten kunnen inzetten om jonge beroepsbeoefenaren voor te bereiden op de rol van regiebehandelaar en niet moeten besteden aan het invullen van formulieren voor de aanvraag van opleidingsplaatsen of beschikbaarheidsbijdragen.

Het centraal werkgeverschap is in de ogen van de LVVP een hele mooie oplossing. Huisartsen en sportartsen hebben daar al enige jaren positieve ervaringen mee opgedaan. Het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV) zet voorzichtige eerste stappen in de richting van samenwerkingsverbanden. De realisatie kan echter nog enige tijd op zich laten wachten.

In de tussentijd werken zorgaanbieders in verschillende regio’s al langere tijd samen. De LVVP adviseert vrijgevestigde praktijken die graag willen (blijven) opleiden om zich waar mogelijk aan te sluiten bij een regionaal samenwerkingsverband met andere zorgaanbieders die praktijkopleidingen voor ggz-beroepen verzorgen, zoals instellingen voor mensen met verstandelijke beperkingen, verpleeg/verzorgingshuizen, thuiszorginstellingen en grote ggz-instellingen. Een overzicht van erkende regionale samenwerkingsverbanden staat op de website van Stichting TOP-opleidingsplaatsen.

Recent nieuws

Telefonische bereikbaarheid LVVP-bureau in de zomervakantie

Van 15 juli tot en met 12 augustus 2024 kunt u ons bellen op maandag tot en met donderdag tussen 9 en 12 uur.

Lees meer

Waarneming: wat moet ik regelen?

Dit leest u op onze nieuwe webpagina over waarneming op Mijn LVVP (alleen voor leden).

Lees meer

Wees alert als u werkt als zzp’er of met zzp’ers!

Denk na over de toekomst van uw zzp-samenwerking en niet wacht tot het laatste moment.

Lees meer