Over de LVVP

Kwaliteitsbeleid

De brochure kwaliteitsbeleid is herzien: de nieuwe versie is aangepast aan de actuele wet- en regelgeving, waaronder het nieuwe Landelijk Kwaliteitsstatuut (versie 3.0) en het zorgprestatiemodel.

U vindt hier de herziene Brochure kwaliteitsbeleid van de LVVP 2023.

 

 

Recent nieuws

Restitutiepolissen zijn voor de ggz een zeldzaamheid geworden

Kijk op Mijn LVVP voor de zuivere restitutiepolissen 2024 zijn én welke beperkende voorwaarden gelden.

Lees meer

LVVP teleurgesteld over reactie NZa op handhavingsverzoek contract Zorg en Zekerheid

Het NZa-onderzoek zal in ieder geval geen consequenties hebben voor het huidige contractvoorstel van Z&Z.

Lees meer

LVVP roept minister Helder op om de motie over de toewijzing van ggz-opleidingsplaatsen niet uit te voeren

De LVVP is ontsteld over de motie die de Tweede Kamer op 24 oktober jl. heeft aangenomen over de toewijzing va

Lees meer