Over de LVVP

Klinisch Psycholoog

Publicatiedatum: 8 maart 2021


INTERNE EN EXTERNE OPROEP

Vacaturenummer 2021-14

 

Wij vinden dat kinderen en jongeren het recht hebben om in een veilige en gezonde omgeving op te groeien. Daarom zijn wij er voor elke zoon en elke dochter. Voor elke vader en elke moeder. En voor elke professional die bij de jeugd en het gezin betrokken is. Eén ding beloven wij: Jeugdhulp Friesland helpt. Daar waar het echt nodig is. En zolang als noodzakelijk. In moeilijke omstandigheden. En vanuit kennis en expertise gaan we aan de slag. Samen. Dag en nacht.

 

Jeugdhulp Friesland is volop in ontwikkeling. Wij zijn een (hoog)gespecialiseerde jeugdhulpaanbieder die zich richt op jeugdigen en gezinnen waarbij sprake is van ernstige opvoedingsnood, opvoedingscrisis danwel (hoog)complexe (psychiatrische) problematiek. We bieden integrale jeugdzorg op het snijvlak van de jeugd-SGGZ en jeugd- en opvoedhulp. Wij doen dit zowel door het aanbieden van diverse vormen van jeugdhulp die aansluiten bij de complexe hulpvragen van de doelgroep als ook door kennis toe te voegen door actief deel te nemen aan (externe) expertisenetwerken in meerdere verbanden en op meerdere niveaus.

 

Wij hebben een prachtige werkplek voor een

Klinisch Psycholoog voor 28 uren per week

Als Klinisch Psycholoog ben je specialist op het terrein van psychologie in de jeugdzorg en word je ingezet bij diagnostiek en behandeling van cliënten met (hoog)complexe, meervoudige psychische problematiek. Daarnaast werk je in projecten, word je betrokken bij wetenschappelijk onderzoek en vertaal je dit in zorginnovatie.

 

De functie

Als Klinisch Psycholoog geef je mede vorm aan het inhoudelijke en strategische beleid van de organisatie. Je diagnosticeert en behandelt cliënten en cliëntsystemen met ernstige, vaak langdurige (intergenerationele) psychische/psychiatrische, problemen door middel van onder andere psychotherapie. Je verliest hierbij nimmer het belang van het gezinssysteem en netwerk uit het oog en werkt in de behandeltrajecten nauw samen met andere disciplines, uitvoerend hulpverleners, pleegouders en gezinshuisouders. Je bevordert de deskundigheid, zodanig dat relevante kennis voor de uitvoering van werkzaamheden te allen tijde actueel is en gedragswetenschappers en andere medewerkers op deskundige wijze worden gecoacht, getraind, gemotiveerd en gestimuleerd. Je geeft werkbegeleiding en supervisie aan GIOS en PIOG. Daarnaast behartig je de belangen van de organisatie en vertegenwoordig je desgevraagd de organisatie in in- en externe contacten. Je bouwt en onderhoudt een netwerk van relevante contacten en zet het netwerk actief in om de doelstellingen van de organisatie te realiseren. Je valt onder directe verantwoordelijkheid van de directeur Behandelzaken.

 

De persoon

Je hebt een specialistische opleiding tot Klinisch Psycholoog en psychotherapeut volgens de wet BIG afgerond. Je bent bij voorkeur lid van/supervisor bij een specialistische psychotherapievereniging (NVRG, VGCT, VEN, VSt). Je hebt visie op trends en ontwikkelingen op het vakgebied. Het is een pre als je vanuit jouw expertise de wet- en regelgeving op het gebied van jeugdzorg kent. Je staat stevig in je schoenen, bent stressbestendig en je bent een expert in het overzicht houden in moeilijke dynamische (behandel)situaties. Je communiceert duidelijk en helder op alle niveaus, je bent enthousiast en verbindend zowel in- als extern. Je weet de gepassioneerde medewerkers te motiveren, coachen, instrueren en aan te spreken. Je stuurt op eigen verantwoordelijkheid en concrete afspraken. Je brengt humor en reflecterend vermogen mee; dit vind je ook belangrijk in je werk.  

 

Het aanbod

Werken bij Jeugdhulp Friesland betekent werken in een gedreven, inspirerende en leuke organisatie. Je werkt in een veilige werk- en leeromgeving waar je je vanaf de eerste dag welkom voelt. Een belangrijk onderdeel van een goede samenwerking betreft de klik op persoonlijk vlak, binnen Jeugdhulp Friesland is veel energie, inspiratie, ruimte voor nauwe samenwerking en een gezonde dosis humor. Als Klinisch Psycholoog ondersteunen we je niet alleen collegiaal, maar ook door middel van ruime ontwikkelmogelijkheden. Inschaling vindt plaats volgens de CAO-Jeugdzorg in schaal 13, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering, verlofdagen en uitstekende scholingsmogelijkheden. Het betreft hier een functie voor 28 uur per week.

 

Procedure

Voor meer informatie over de procedure is Annet Meibos (kwartiermaker HR) bereikbaar op 06-30595714. Voor meer informatie over inhoud van de functie is Janneke Majoor (Directeur Behandelzaken / Klinisch Psycholoog) bereikbaar op 06-49493099. Bel gerust! Ben je geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd? Reageer dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 21 maart 2021 via onze website https://jeugdhulpfriesland.nl/vacatures/klinisch-psycholoog-2021-14. De gesprekken vinden plaats op donderdag 25 maart 2021.

 

We kijken uit naar je reactie!

Recent nieuws

Zorgprestatiemodel: webinars, simulatietool en eigen risico patiënten

In dit artikel vindt u het laatste nieuws over het zorgprestatiemodel (zpm).

Lees meer

Corona: meerkostenregeling ZN aan te vragen tot 11 mei 2021

Zorgverzekeraars bieden zorgverleners een tegemoetkoming in de meerkosten die als gevolg van covid-19 zijn gem

Lees meer