Over de LVVP

Vacatures

 

De LVVP zoekt een nieuwe workshopleider om startende praktijkhouders op weg te helpen

De reactietermijn voor deze vacature is op 13 november 2023 gesloten

Vanwege het aangekondigde vertrek van Arnoud van Buuren (lees hier het interview met Arnoud) als docent van de workshop startende praktijkhouders, zoeken we een vrijgevestigde gz-sycholoog/psychotherapeut/klinisch psycholoog die het leuk vindt om deze rol over te nemen en startende collega’s te inspireren en te adviseren.

Je hebt circa 10 jaar een eigen praktijk en in die tijd al de nodige veranderingen meegemaakt. Je kunt de dynamiek in de ggz een plaats geven en ook goed relativeren. Je gaat speels om met de vele vragen die startende praktijkhouders hebben over het starten van een eigen praktijk. Je hebt bij voorkeur ervaring met het geven van onderwijs. Je bent natuurlijk lid van de LVVP en hebt de LVVP-visitatie met succes afgerond en je hebt interesse in en kennis over de wondere wereld van de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg.

Wat verwachten we van de workshopleider?

De LVVP organiseert 5 à 6 keer per jaar een workshop van twee dagen voor startende praktijkhouders in Utrecht. Elke workshop start om 10:00 uur en eindigt om 17:00 uur (inclusief lunch).

De eerste dag staat op dit moment in het teken van visie en inspiratie en is interactief van opzet. De deelnemers maken een ondernemingsplan voor hun eigen praktijk. De workshopleider inspireert en motiveert mensen om eigen ideële en praktische doelen te bereiken. Dat gebeurt groepsgewijs, met oog en ruimte voor individuele wensen. Aan het eind van de dag wordt ingegaan op het maken van een eigen praktijkwebsite.

De tweede dag is praktisch van aard en richt zich meer op de bedrijfsvoering. Daarbij valt te denken aan informatie over praktijkautomatisering, wet- en regelgeving, financiën, contractering, kwaliteitscriteria en dergelijke. De workshopleider geeft de tweede dag samen met een beleidsmedewerker van de LVVP.

Deelnemers waarderen de workshop heel positief. Het grote onderwerp “starten van een eigen praktijk” wordt opgedeeld in hanteerbare stappen, de workshop neemt voor veel deelnemers de drempels om daadwerkelijk te starten weg.

De LVVP verzorgt de planning en organisatie van de workshops

Deelname aan de workshop is gratis voor LVVP-leden. Het bureau van de LVVP verzorgt de planning en organisatie (werving deelnemers, locatie en catering, verzending van alle stukken). De workshopleider ontvangt een passende vergoeding voor het geven van de workshops.

Vind je het geven van deze workshop een leuke aanvulling op je eigen praktijk?

Neem dan contact op met Arnoud van Buuren (info@arnoudvanbuuren.nl) of Chris Nas (c.nas@lvvp.info) voor meer informatie.

Recent nieuws

Restitutiepolissen zijn voor de ggz een zeldzaamheid geworden

Kijk op Mijn LVVP voor de zuivere restitutiepolissen 2024 zijn én welke beperkende voorwaarden gelden.

Lees meer

LVVP teleurgesteld over reactie NZa op handhavingsverzoek contract Zorg en Zekerheid

Het NZa-onderzoek zal in ieder geval geen consequenties hebben voor het huidige contractvoorstel van Z&Z.

Lees meer

LVVP roept minister Helder op om de motie over de toewijzing van ggz-opleidingsplaatsen niet uit te voeren

De LVVP is ontsteld over de motie die de Tweede Kamer op 24 oktober jl. heeft aangenomen over de toewijzing va

Lees meer