Over de LVVP

Commissies

 

De Onafhankelijke Beoordelingscommissie (OBC) beoordeelt op basis van het visitatierapport of de gevisiteerde aan de kwaliteitseisen van de LVVP voldoet. De OBC behandelt bezwaren van gevisiteerden en signaleert problemen en knelpunten die zich bij de visitatie voordoen. Het bestuur van de LVVP benoemt de leden van de OBC voor een termijn van vier jaar. Het bestuur kan leden van de OBC na afloop van deze termijn telkens herbenoemen voor een termijn van vier jaar. De commissie bestaat op dit moment uit vier LVVP-leden:

  • Caroline van Rheenen (voorzitter) –  gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog
  • Erna Jansen – gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog
  • May Rongen – gz-psycholoog
  • Hélène de Swart – gz-psycholoog

 

Als u contact wilt opnemen met de OBC, stuurt u dan een e-mail aan visitatieLVVP@healthcareauditing.nl of belt u met (023) 8200996.

 

De Congrescommissie bestaat uit een brainstormgroep van leden/collega’s die inhoudelijke aanknopingspunten geeft voor het congres en daarnaast bestuurslid Annika Cornelissen en bureaumedewerkers Aty Palsenbarg en Ruth Bakker.

 

Conform artikel 14 van de statuten kent de LVVP een Commissie van Beroep. Leden die het niet eens zijn met een besluit van het bestuur, kunnen bij deze beroepscommissie beroep aantekenen. De commissie bestaat uit drie leden en een plaatsvervangend lid:

  • Melita van der Mersch (voorzitter)
  • Martijn Stöfsel
  • Annemarie Schipperijn
  • Yvo van de Velde

 

Neem contact op met Aty Palsenbarg voor meer informatie over deze commissie.

Recent nieuws

Digitaal portfolio vanaf vandaag beschikbaar voor LVVP-leden

Met gepaste trots presenteren we aan de gewone LVVP-leden vandaag het digitaal portfolio!

Lees meer

Janneke de Bijl geeft acte de présence op LVVP-congres!

Janneke de Bijl won Cameretten, is lid van Comedytrain en werd door de Volkskrant uitgeroepen tot comedytalent

Lees meer

Nieuwe reeks regiobijeenkomsten: de LVVP komt naar u toe!

We hebben vijf bijeenkomsten ingepland in verschillende delen van het land.

Lees meer