Over de LVVP

Commissies

 

De Onafhankelijke Beoordelingscommissie (OBC) beoordeelt op basis van het visitatierapport of de gevisiteerde aan de kwaliteitseisen van de LVVP voldoet. De OBC behandelt bezwaren van gevisiteerden en signaleert problemen en knelpunten die zich bij de visitatie voordoen. Het bestuur van de LVVP benoemt de leden van de OBC voor een termijn van vier jaar. Het bestuur kan leden van de OBC na afloop van deze termijn telkens herbenoemen voor een termijn van vier jaar. De commissie bestaat op dit moment uit vier LVVP-leden:

  • Caroline van Rheenen (voorzitter) –  gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog
  • Erna Jansen – gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog
  • May Rongen – gz-psycholoog
  • Hélène de Swart – gz-psycholoog

 

Als u contact wilt opnemen met de OBC, stuurt u dan een e-mail aan visitatieLVVP@healthcareauditing.nl of belt u met (023) 8200996.

 

De Congrescommissie bestaat uit een brainstormgroep van leden/collega’s die inhoudelijke aanknopingspunten geeft voor het congres en daarnaast bestuurslid Annika Cornelissen en bureaumedewerkers Aty Palsenbarg en Ruth Bakker.

 

Conform artikel 14 van de statuten kent de LVVP een Commissie van Beroep. Leden die het niet eens zijn met een besluit van het bestuur, kunnen bij deze beroepscommissie beroep aantekenen. De commissie bestaat uit drie leden en een plaatsvervangend lid:

  • Melita van der Mersch (voorzitter)
  • Martijn Stöfsel
  • Annemarie Schipperijn
  • Yvo van de Velde

 

Neem contact op met Aty Palsenbarg voor meer informatie over deze commissie.

Recent nieuws

Telefonische bereikbaarheid LVVP-bureau in de zomervakantie

Van 15 juli tot en met 12 augustus 2024 kunt u ons bellen op maandag tot en met donderdag tussen 9 en 12 uur.

Lees meer

Waarneming: wat moet ik regelen?

Dit leest u op onze nieuwe webpagina over waarneming op Mijn LVVP (alleen voor leden).

Lees meer

Wees alert als u werkt als zzp’er of met zzp’ers!

Denk na over de toekomst van uw zzp-samenwerking en niet wacht tot het laatste moment.

Lees meer