Over de LVVP

Commissies

De Onafhankelijke Beoordelingscommissie (OBC) beoordeelt op basis van het visitatierapport of de gevisiteerde aan de kwaliteitseisen van de LVVP voldoet. De OBC behandelt bezwaren van gevisiteerden en signaleert problemen en knelpunten die zich bij de visitatie voordoen. Het bestuur van de LVVP benoemt de leden van de OBC voor een termijn van vier jaar. Het bestuur kan leden van de OBC na afloop van deze termijn telkens herbenoemen voor een termijn van vier jaar. De commissie bestaat uit op dit moment uit vier LVVP-leden:

  • Caroline van Rheenen (voorzitter) –  gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog
  • Erna Jansen – gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog
  • Sietsche Dijkstra – psychotherapeut
  • Anneke Bär-van der Drift – gz-psycholoog, klinisch psycholoog

Als u contact wilt opnemen met de OBC, stuurt u dan een e-mail aan visitatieLVVP@healthcareauditing.nl of belt u met (023) 545 23 60.

 

De Congrescommissie bestaat uit een brainstormcommissie die inhoudelijke aanknopingspunten geeft voor het congres en daarnaast uit de bestuursleden Ria Mous en Annika Cornelissen en de twee bureaumedewerkers Tineke Ruijl en Ruth Bakker.

Recent nieuws

Telefonische bereikbaarheid LVVP-bureau aangepast

U kunt ons bellen op maandag tot en met donderdag tussen 9-11 uur en tussen 13-15 uur.

Lees meer

Aanleverplicht data zorgvraagtypering uitgesteld naar 1 januari 2023

De LVVP is blij dat de NZa gehoor heeft gegeven aan de maatschappelijke onrust die hierover is ontstaan en

Lees meer