Over de LVVP

Commissies

De Onafhankelijke Beoordelingscommissie (OBC) beoordeelt op basis van het visitatierapport of de gevisiteerde aan de kwaliteitseisen van de LVVP voldoet. De OBC behandelt bezwaren van gevisiteerden en signaleert problemen en knelpunten die zich bij de visitatie voordoen. Het bestuur van de LVVP benoemt de leden van de OBC voor een termijn van vier jaar. Het bestuur kan leden van de OBC na afloop van deze termijn telkens herbenoemen voor een termijn van vier jaar. De commissie bestaat uit op dit moment uit vier LVVP-leden:

  • Brigitte Baeten (voorzitter) –  gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog
  • Geneviève Graus – gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog
  • Sietsche Dijkstra – psychotherapeut
  • Anneke Bär-van der Drift – gz-psycholoog, klinisch psycholoog

Als u contact wilt opnemen met de OBC, stuurt u dan een e-mail aan visitatieLVVP@healthcareauditing.nl of belt u met (023) 545 23 60.

 

De Congrescommissie bestaat uit een brainstormcommissie die inhoudelijke aanknopingspunten geeft voor het congres en daarnaast uit de bestuursleden Ria Mous en Annika Cornelissen en de twee bureaumedewerkers Tineke Ruijl en Ruth Bakker.

Recent nieuws

Verfrissend en anders: het LVVP-congres 2022

Er is nog plek, dus meld u snel aan. We houden de kosten bewust laag: voor € 259 heeft u een inspirerende ...

Lees meer

Nieuwe pollvraag: wat zijn de regels voor asynchrone digitale zorg?

Wat is dat precies? Wat valt er wel en niet onder? En hoe declareert u asynchrone digitale zorg?

Lees meer

2 juni 2022: interactief webinar Hoe werk je samen in de regio?

Het webinar is exclusief voor k&j-leden van de LVVP en vindt plaats van 19-20.30 uur.

Lees meer