Over de LVVP

Commissies

 

De Onafhankelijke Beoordelingscommissie (OBC) beoordeelt op basis van het visitatierapport of de gevisiteerde aan de kwaliteitseisen van de LVVP voldoet. De OBC behandelt bezwaren van gevisiteerden en signaleert problemen en knelpunten die zich bij de visitatie voordoen. Het bestuur van de LVVP benoemt de leden van de OBC voor een termijn van vier jaar. Het bestuur kan leden van de OBC na afloop van deze termijn telkens herbenoemen voor een termijn van vier jaar. De commissie bestaat op dit moment uit vier LVVP-leden:

  • Caroline van Rheenen (voorzitter) –  gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog
  • Erna Jansen – gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog
  • May Rongen – gz-psycholoog
  • Anneke Bär-van der Drift – gz-psycholoog, klinisch psycholoog

 

Als u contact wilt opnemen met de OBC, stuurt u dan een e-mail aan visitatieLVVP@healthcareauditing.nl of belt u met (023) 8200996.

 

De Congrescommissie bestaat uit een brainstormgroep van leden/collega’s die inhoudelijke aanknopingspunten geeft voor het congres en daarnaast bestuurslid Annika Cornelissen en bureaumedewerker Ruth Bakker.

 

Conform artikel 14 van de statuten kent de LVVP een Commissie van Beroep. Leden die het niet eens zijn met een besluit van het bestuur, kunnen bij deze beroepscommissie beroep aantekenen. De commissie bestaat uit drie leden en een plaatsvervangend lid:

  • Melita van der Mersch (voorzitter)
  • Dick Bouman
  • Annemarie Schipperijn
  • Yvo van de Velde

 

Neem contact op met Tineke Ruijl voor meer informatie over deze commissie.

Recent nieuws

Capaciteitsorgaan raamt ggz-beroepen: veel meer opleidingsplaatsen gz-psychologen nodig

Voor de gz-psychologen gaat het om meer dan een verdubbeling: van 832 naar 1885 opleidingsplaatsen.

Lees meer

Laatste oproep: doe mee met de LVVP-ledenenquête over regionale samenwerking

Wilt u de enquête uiterlijk 22 januari 2023 invullen? Alvast dank voor uw medewerking!

Lees meer

16 februari 2023: gratis webinar over de Wtza-jaarverantwoording

Het webinar wordt gegeven door de NZa en AAG. Deelname is gratis.

Lees meer