Over de LVVP

Commissies

 

  • De visitatiecommissie houdt zich bezig met beoordeling van visitatieverslagen, beoordeling van bezwaren, aanstelling van visiteurs, beleid & advisering over (doorontwikkeling) visitatietraject. De commissie bestaat uit LVVP-leden Lisette Hinderink (voorzitter), Marieke Gransbergen, Jolanda Weening-Woltmeijer en Pim van Dun. Beleidsmedewerker Suzanne Stomp is secretaris en contactpersoon (s.stomp@lvvp.info). Mariska Koperdraad ondersteunt de visitatiecommissie administratief.
  • De congrescommissie richt zich op de voorbereidingen voor het LVVP-congres dat staat gepland voor september 2019. De commissie bestaat uit LVVP-leden Ria Mous (voorzitter, LVVP-bestuurslid), Tim Ruitenga, Harmanne Menkveld en LVVP-bureaumedewerkers Ruth Bakker en Tineke Ruijl (contactpersoon: t.ruijl@lvvp.info)

Recent nieuws

Dirk de Wachter key note spreker op LVVP-congres

In België is hij al jaren een bekende verschijning op podia en in de media. Ook in Nederland timmert hij ...

Lees meer

Uitnodiging ledenvergadering 26 juni 2019

Op 26 juni 2019 is er een LVVP-ledenvergadering. U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen!

Lees meer