Over de LVVP

Commissies

 

  • De visitatiecommissie houdt zich bezig met beoordeling van visitatieverslagen, beoordeling van bezwaren, aanstelling van visiteurs, beleid & advisering over (doorontwikkeling) visitatietraject. De commissie bestaat uit LVVP-leden Lisette Hinderink (voorzitter), Marieke Gransbergen en Pim van Dun.  De leden worden aangesteld door het bestuur. Tineke Ruijl is secretaris en contactpersoon (t.ruijl@lvvp.info). Mariska Koperdraad en Sacha Wammes ondersteunen de visitatie(commissie) administratief.
  • De congrescommissie richt zich op de voorbereidingen voor het LVVP-congres dat staat gepland voor 2021/2022. De commissie bestaat momenteel uit LVVP-leden Ria Mous (voorzitter, LVVP-bestuurslid),  Harmanne Menkveld en LVVP-bureaumedewerkers Ruth Bakker en Tineke Ruijl (contactpersoon: t.ruijl@lvvp.info)

Recent nieuws

Reminder: korte leden-enquête over praktijkvoering

Heeft u de enquête nog niet ingevuld? Dan vragen wij u om dat alsnog te doen. We hebben de ...

Lees meer

Nieuwe cliëntenfolder 2020

Wat komt er kijken bij een behandeling in de vrijgevestigde ggz-praktijk? Dit heeft de LVVP overzichtelijk op

Lees meer

NZa gaat algemene kortingspercentages door zorgverzekeraars onderzoeken

Afslagpercentages tot wel 20% (!) heel normaal voor vrijgevestigden.

Lees meer