Over de LVVP

Extra nieuwsbrief over het kwaliteitsstatuut

Kwaliteitsstatuut nu definitief

Zorgaanbieders, belangenbehartigers van patiënten, beroepsgroepen in de ggz en zorgverzekeraars hebben een model-kwaliteitsstatuut ggz opgesteld. Het kwaliteitsstatuut beschrijft ...

Lees meer