Over de LVVP

Archief nieuwsflits 2019

Merkbaarheidsscan (Ont)regel de zorg

Geachte leden, We zijn op zoek naar professionals die hun ervaringen  ten aanzien van administratieve lasten willen delen via een ...

Lees meer

Uitnodiging ledenvergadering 26 juni 2019

Meer weten over het zorgprestatiemodel, de zorgstandaard depressie & dysthymie? Meestemmen over belangrijke

Lees meer

LVVP-actie succesvol; lever wachttijden juni aan via aangepaste module Vektis

Twee weken geleden stelden we u een aangepast format ter beschikking voor het aanleveren van de wachttijden vo

Lees meer

Laatste oproep LVVP-regiobijeenkomst ‘Organisatie en inhoud van uw praktijk anno 2019’

Op 12 juni a.s. organiseren we voor u de LVVP-regiobijeenkomst ‘Organisatie en inhoud van uw praktijk anno 201

Lees meer

Vanaf 2022 geen producten en dbc’s meer, maar zorgprestaties

De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert om per 2022 een nieuwe bekostiging in te voeren ...

Lees meer

Ultimatum NZa/Vektis verstreken, LVVP verstrekt aangepast aanleverformat wachttijden

Geachte leden, Zoals wij u al eerder lieten weten, is het gespecificeerd aanleveren van de wachttijden naar diagnose in de ...

Lees meer

LVVP-special inkoopbeleid zorgverzekeraars 2020 gereed

Geachte leden, Ook dit jaar hebben we de LVVP-special voor u opgesteld. De special gaat over het zorginkoopbeleid van de ...

Lees meer

LVVP-regiobijeenkomst en onderzoek naar regeldruk

Geachte leden, In deze nieuwsflits vragen wij uw aandacht voor de volgende twee onderwerpen: LVVP-regiobijeenkomst ‘Organisatie en inhoud van uw ...

Lees meer

Vijf jaar LVVP: doe mee met de schrijfwedstrijd!

Geachte leden, De LVVP bestaat in 2019 vijf jaar! Om dat te vieren, organiseren we een schrijfwedstrijd. Het thema is gelijk ...

Lees meer

Symposium ‘Veiligheid in de vrijgevestigde praktijk’

Geachte leden, Op maandag 8 april 2019 organiseert de LVVP voor de tweede maal het symposium met als titel ‘Veiligheid in de ...

Lees meer

Kwaliteitsstatuut: verwijzing klachtenregeling en voorbeeld toestemmingsverklaring

Geachte leden, Vorige week ontving u een nieuwsflits over de toestemming die Mediquest vraagt voor het doorleveren van gegevens uit ...

Lees meer

Mediquest vraagt uw toestemming voor doorleveren gegevens uit uw kwaliteitsstatuut

Geef tijdig toestemming voor het doorleveren van gegevens uit uw kwaliteitsstatuut. Aanpassing kwaliteitsstatuut vanaf nu ook mogelijk.

Lees meer

Nederlandse Zorgautoriteit onderzoekt proces zorgcontractering

Geachte leden, De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) doet onderzoek naar de zorgcontractering over 2018 en 2019. De NZa wil graag van u weten ...

Lees meer

Online vragenlijst over implementatie zorgstandaarden

Geachte leden, De komende maanden worden, onder regie van Akwa GGZ, implementatieplannen gemaakt voor de kwaliteitsstandaarden die de afgelopen jaren ...

Lees meer

Een goede start van het nieuwe jaar

Geachte leden, Bestuur en bureau van de LVVP wensen u van harte een goed en gezond nieuw jaar toe! Ook ...

Lees meer

Controle LVVP-lidmaatschap

Hebt u het juiste lidmaatschap?

Lees meer

Reminder: doe mee met de enquête

Vul de enquête slechts één keer in

Lees meer

Recent nieuws

Dirk de Wachter key note spreker op LVVP-congres

In België is hij al jaren een bekende verschijning op podia en in de media. Ook in Nederland timmert hij ...

Lees meer

Uitnodiging ledenvergadering 26 juni 2019

Op 26 juni 2019 is er een LVVP-ledenvergadering. U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen!

Lees meer