Over de LVVP

Archief nieuwsflits 2019

Kortingspercentages in uw contract 2020? Meld het de NZa

Wordt u in uw contracten voor 2020 geconfronteerd met algemene kortingspercentages? Of heeft u juist vanwege d

Lees meer

Reminder: korte leden-enquête over praktijkvoering

Hebt u de enquête nog niet ingevuld? Dan vragen wij u om dat alsnog te doen. We hebben de resultaten hard nodi

Lees meer

Contributie LVVP-lidmaatschap 2020 en kwaliteitsbeleid 2.0 van de LVVP

Op 20 november 2019 vond de tweede algemene ledenvergadering (alv) van dit jaar plaats, met dit keer als speci

Lees meer

Nog geen toestemmingen in kader van AVG voor uw kwaliteitsstatuut? Onderneem dan nu actie!

Begin dit jaar hebben we u meermaals gewezen op de noodzaak om toestemming te geven aan Mediquest voor het doo

Lees meer

Uitnodiging ledenvergadering 20 november 2019 (middag!)

Patiënte tegen cartoonpsychiater Sigmund: ‘Ik blijf hier net zo lang zitten tot ik gelukkig ben.’ Hoe lang duu

Lees meer

Uitnodiging: doe mee met de korte leden-enquête over praktijkvoering

Wij vragen u om uw medewerking aan deze eerste korte leden-enquête in 2019. Meedoen kost u circa 4 minuten.

Lees meer

LVVP-klachtenregeling Jeugdwet van start

Nieuwsflits voor leden die kinderen en jeugdigen behandelen!

Lees meer

Vacature visitatiecommissie

De LVVP-visitatiecommissie is op zoek naar een enthousiast lid voor de visitatiecommissie. Bij voorkeur bent u

Lees meer

Enquête digitaal werken onder vrijgevestigde ggz-professionals

Op 1 juli 2020 treden nieuwe bepalingen in werking van de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens. Volgens deze wet ...

Lees meer

Nieuwsbrief voor k&j-leden september 2019

Onderwerpen in dit nummer zijn: Gezamenlijke reactie op onderzoek ‘De jeugd-ggz ná de Jeugdwet’ Intermediair Annemarie van der Meer heeft ...

Lees meer

Alv stemt in met statutenwijziging LVVP

De gewijzigde statuten zijn gepasseerd bij de notaris. Woensdagmiddag 20 november is de volgende alv!

Lees meer

Uitnodiging: 1 oktober bijeenkomst voor leden met opleideling in de praktijk

Op 1 oktober 2019 organiseert de LVVP een bijeenkomst voor leden die een opleideling in de praktijk hebb

Lees meer

Vooraankondiging: 1 oktober 2019 bijeenkomst voor leden die opleiden

Komend najaar organiseert de LVVP een bijeenkomst voor leden die een opleiding verzorgen voor gz-psycholoog en

Lees meer

Verslag alv 26 juni en uitnodiging extra alv 22 augustus 2019

Op 26 juni jl. vond de eerste algemene ledenvergadering (alv) van 2019 plaats. Het verslag, de bijbehorende ..

Lees meer

7 oktober 2019: LVVP-regiobijeenkomst ‘Organisatie en inhoud van uw praktijk anno 2019’

VOL! 2e editie regiobijeenkomst ‘Organisatie en inhoud van uw praktijk anno 2019’ op 7 oktober a.s. in Utrecht

Lees meer

Merkbaarheidsscan (Ont)regel de zorg

We zijn op zoek naar professionals die hun ervaringen  ten aanzien van administratieve lasten willen delen via

Lees meer

Uitnodiging ledenvergadering 26 juni 2019

Meer weten over het zorgprestatiemodel, de zorgstandaard depressie & dysthymie? Meestemmen over belangrijke

Lees meer

LVVP-actie succesvol; lever wachttijden juni aan via aangepaste module Vektis

Twee weken geleden stelden we u een aangepast format ter beschikking voor het aanleveren van de wachttijden vo

Lees meer

Laatste oproep LVVP-regiobijeenkomst ‘Organisatie en inhoud van uw praktijk anno 2019’

Op 12 juni a.s. organiseren we voor u de LVVP-regiobijeenkomst ‘Organisatie en inhoud van uw praktijk anno 201

Lees meer

Vanaf 2022 geen producten en dbc’s meer, maar zorgprestaties

De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert om per 2022 een nieuwe bekostiging in te voeren ...

Lees meer

Ultimatum NZa/Vektis verstreken, LVVP verstrekt aangepast aanleverformat wachttijden

Geachte leden, Zoals wij u al eerder lieten weten, is het gespecificeerd aanleveren van de wachttijden naar diagnose in de ...

Lees meer

LVVP-special inkoopbeleid zorgverzekeraars 2020 gereed

Geachte leden, Ook dit jaar hebben we de LVVP-special voor u opgesteld. De special gaat over het zorginkoopbeleid van de ...

Lees meer

LVVP-regiobijeenkomst en onderzoek naar regeldruk

Geachte leden, In deze nieuwsflits vragen wij uw aandacht voor de volgende twee onderwerpen: LVVP-regiobijeenkomst ‘Organisatie en inhoud van uw ...

Lees meer

Vijf jaar LVVP: doe mee met de schrijfwedstrijd!

Geachte leden, De LVVP bestaat in 2019 vijf jaar! Om dat te vieren, organiseren we een schrijfwedstrijd. Het thema is gelijk ...

Lees meer

Symposium ‘Veiligheid in de vrijgevestigde praktijk’

Geachte leden, Op maandag 8 april 2019 organiseert de LVVP voor de tweede maal het symposium met als titel ‘Veiligheid in de ...

Lees meer

Kwaliteitsstatuut: verwijzing klachtenregeling en voorbeeld toestemmingsverklaring

Geachte leden, Vorige week ontving u een nieuwsflits over de toestemming die Mediquest vraagt voor het doorleveren van gegevens uit ...

Lees meer

Mediquest vraagt uw toestemming voor doorleveren gegevens uit uw kwaliteitsstatuut

Geef tijdig toestemming voor het doorleveren van gegevens uit uw kwaliteitsstatuut. Aanpassing kwaliteitsstatuut vanaf nu ook mogelijk.

Lees meer

Nederlandse Zorgautoriteit onderzoekt proces zorgcontractering

Geachte leden, De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) doet onderzoek naar de zorgcontractering over 2018 en 2019. De NZa wil graag van u weten ...

Lees meer

Online vragenlijst over implementatie zorgstandaarden

Geachte leden, De komende maanden worden, onder regie van Akwa GGZ, implementatieplannen gemaakt voor de kwaliteitsstandaarden die de afgelopen jaren ...

Lees meer

Een goede start van het nieuwe jaar

Geachte leden, Bestuur en bureau van de LVVP wensen u van harte een goed en gezond nieuw jaar toe! Ook ...

Lees meer

Controle LVVP-lidmaatschap

Hebt u het juiste lidmaatschap?

Lees meer

Reminder: doe mee met de enquête

Vul de enquête slechts één keer in

Lees meer

Recent nieuws

Telefonische bereikbaarheid LVVP-bureau in de zomervakantie

Van 15 juli tot en met 12 augustus 2024 kunt u ons bellen op maandag tot en met donderdag tussen 9 en 12 uur.

Lees meer

Waarneming: wat moet ik regelen?

Dit leest u op onze nieuwe webpagina over waarneming op Mijn LVVP (alleen voor leden).

Lees meer

Wees alert als u werkt als zzp’er of met zzp’ers!

Denk na over de toekomst van uw zzp-samenwerking en niet wacht tot het laatste moment.

Lees meer