Over de LVVP

Archief nieuwsflits 2020

Ledenvergadering – heeft u vragen?

Graag herinneren wij u aan de algemene ledenvergadering (alv) van de LVVP die op woensdag 1 juli aanstaande pl

Lees meer

LVVP-special inkoopbeleid zorgverzekeraars 2021 gereed

We namen het zorginkoopbeleid van de diverse zorgverzekeraars voor u onder de loep.

Lees meer

Uitnodiging online ledenvergadering 1 juli 2020

De online ledenvergadering duurt van 19 tot 20.30 uur. U bent van harte uitgenodigd!

Lees meer

Korting voor LVVP-leden op ZorgMail

LVVP-leden ontvangen € 99,00 korting op de éénmalige aansluitkosten: u betaalt € 127,50 in plaats van € 226,50

Lees meer

Reminder enquête over contractering met aangepaste link

Helaas zat er in de mailing van dinsdag 21 april 2020 een technische storing, Ditmaal de juiste link.

Lees meer

De gevolgen van corona voor de LVVP-visitatie

Het bestuur heeft besloten om voor een aantal groepen de geldigheid van het visitatiecertificaat te verlengen

Lees meer

Coronavirus: nieuwsupdate van de LVVP

We hebben op de website een aparte pagina over het coronavirus gemaakt. Deze pagina zullen we dagelijks

Lees meer

Doe mee met de korte leden-enquête

Deze jaarlijkse enquête gaat over uw patiëntengroep, de contractering over 2020 en 2019 en patiëntenstops in

Lees meer

Contributie LVVP-lidmaatschap 2020

De LVVP-contributie wordt in 2020 niet verhoogd. Medio febuari wordt het bedrag van uw rekening afgeschreven.

Lees meer

Reactie van de NZa op meldingen over de generieke afslagen

Veel vrijgevestigden hebben een melding gedaan over generieke afslagen die zorgverzekeraars hanteren in 2020.

Lees meer

Recent nieuws

Meer informatie over de continuiteitsbijdrage

De continuïteitsbijdrage van Zorgverzekeraars Nederland leidt tot veel vragen van onze leden. Een aantal belan

Lees meer

Groeiende onrust over nieuwe wetsvoorstel dat vrije artsenkeuze raakt

Niet alleen de LVVP, ook de stichting handhaving vrije artsenkeuze, de LHV en de VvAA zijn in toenemende mate

Lees meer

Update special zorginkoopbeleid 2021; visitatieverplichting Menzis en VGZ vervalt

De eerder gepubliceerde jaarlijkse special zorginkoopbeleid is geactualiseerd.

Lees meer