Over de LVVP

Archief nieuwsflits 2020

Doe mee met de korte leden-enquête over contractering en corona

De vragenlijst is bedoeld voor alle leden, dus zowel voor leden die (ook) kinderen en jeugdigen behandelen als

Lees meer

Brainstorm je mee over het LVVP-congres?

De twee brainstormsessies zullen plaatsvinden op 4 februari en 11 maart 2021.

Lees meer

Besluiten ledenvergadering en contributie LVVP 2021

Geen verhoging van de contributie voor het jaar 2021.

Lees meer

Ledenvergadering LVVP op 25 november 2020

Stel uw vragen vooraf per mail (tot en met uiterlijk maandag 23 november).

Lees meer

Uitnodiging: ledenvergadering LVVP op 25 november 2020

Deze vindt plaats op woensdagavond van 19.00 tot 20.30 uur. De alv is in principe in hybride vorm, op voorwaar

Lees meer

De LVVP-visitatie: een update

Graag nemen we u mee in de ontwikkelingen van de afgelopen maanden en bieden we een doorkijkje naar de toekoms

Lees meer

Contributie vanaf 2021 via automatische doorlopende incasso

De algemene ledenvergadering heeft op 20 november 2019 besloten dat iedereen automatisch gaat betalen.

Lees meer

LVVP-contractenoverzicht: drie nieuwe tabbladen toegevoegd

Ook zorgverzekeraar CZ nu in het overzicht opgenomen, evenals overzicht labels 2021 en wel/niet akte van cessi

Lees meer

VWS bevestigt: LVVP-leden hebben recht op voorrang coronateststraat

De beroepen gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog krijgen voorrang.

Lees meer

Zevende versie richtlijn ggz en corona gepubliceerd

Over onder andere mondneusmaskers, testen en quarantaine, groepstherapie en face-to-face behandelen.

Lees meer

Voorrang coronatest Zorgpersoneel ook voor vrijgevestigde

Het gaat om een tijdelijke maatregel voor zorgmedewerkers en onderwijspersoneel

Lees meer

Contractenoverzicht aangevuld

De afgelopen week is het contractenoverzicht uitgebreid en aangevuld om u te ondersteunen bij de contractering

Lees meer

Visiteur worden? Ik zou zeggen: doen!

Op dinsdag 1 september aanstaande van 19.30 tot 21.00 uur organiseren we een online bijeenkomst speciaal voor

Lees meer

Nieuwsbrief voor k&j-leden juli 2020

Speciale editie van de nieuwsbrief voor LVVP-leden die kinderen & jeugdigen behandelen.

Lees meer

LVVP zoekt leden die visiteur willen worden!

‘Tegen potentiële nieuwe visiteurs zou ik graag willen zeggen: doen! Via visitatie ontmoet je collega’s én je

Lees meer

Highlights algemene ledenvergadering 1 juli 2020

138 leden logden in op de alv, er zijn zeven stellingen behandeld en maar liefst 230 reacties en vragen via de

Lees meer

Ledenvergadering – heeft u vragen?

Graag herinneren wij u aan de algemene ledenvergadering (alv) van de LVVP die op woensdag 1 juli aanstaande pl

Lees meer

LVVP-special inkoopbeleid zorgverzekeraars 2021 gereed

We namen het zorginkoopbeleid van de diverse zorgverzekeraars voor u onder de loep.

Lees meer

Uitnodiging online ledenvergadering 1 juli 2020

De online ledenvergadering duurt van 19 tot 20.30 uur. U bent van harte uitgenodigd!

Lees meer

Korting voor LVVP-leden op ZorgMail

LVVP-leden ontvangen € 99,00 korting op de éénmalige aansluitkosten: u betaalt € 127,50 in plaats van € 226,50

Lees meer

Reminder enquête over contractering met aangepaste link

Helaas zat er in de mailing van dinsdag 21 april 2020 een technische storing, Ditmaal de juiste link.

Lees meer

De gevolgen van corona voor de LVVP-visitatie

Het bestuur heeft besloten om voor een aantal groepen de geldigheid van het visitatiecertificaat te verlengen

Lees meer

Coronavirus: nieuwsupdate van de LVVP

We hebben op de website een aparte pagina over het coronavirus gemaakt. Deze pagina zullen we dagelijks

Lees meer

Doe mee met de korte leden-enquête

Deze jaarlijkse enquête gaat over uw patiëntengroep, de contractering over 2020 en 2019 en patiëntenstops in

Lees meer

Contributie LVVP-lidmaatschap 2020

De LVVP-contributie wordt in 2020 niet verhoogd. Medio febuari wordt het bedrag van uw rekening afgeschreven.

Lees meer

Reactie van de NZa op meldingen over de generieke afslagen

Veel vrijgevestigden hebben een melding gedaan over generieke afslagen die zorgverzekeraars hanteren in 2020.

Lees meer

Recent nieuws

10 jaar LVVP: doe mee aan de kunstwedstrijd!

Het thema is gelijk aan dat van het LVVP-congres en luidt: ‘Er zijn (geen) grenzen!’

Lees meer

LVVP-special zorginkoopbeleid zorgverzekeraars 2025 gereed

De wereld om ons heen is aan het veranderen. Zorg daarom dat u ingebed raakt in uw regio.

Lees meer

Zilveren Kruis past visitatie-eis in inkoopbeleid 2025 aan

De visitatie-eis is aangepast: contractanten dienen in het 5e jaar lidmaatschap gevisiteerd te worden.

Lees meer