Over de LVVP

Archief nieuwsflits 2020

Contractenoverzicht aangevuld

Geachte leden, De afgelopen week is het contractenoverzicht uitgebreid en aangevuld om u te ondersteunen bij de contractering. Ook dit ...

Lees meer

Visiteur worden? Ik zou zeggen: doen!

Op dinsdag 1 september aanstaande van 19.30 tot 21.00 uur organiseren we een online bijeenkomst speciaal voor

Lees meer

Nieuwsbrief voor k&j-leden juli 2020

Speciale editie van de nieuwsbrief voor LVVP-leden die kinderen & jeugdigen behandelen.

Lees meer

LVVP zoekt leden die visiteur willen worden!

‘Tegen potentiële nieuwe visiteurs zou ik graag willen zeggen: doen! Via visitatie ontmoet je collega’s én je

Lees meer

Highlights algemene ledenvergadering 1 juli 2020

138 leden logden in op de alv, er zijn zeven stellingen behandeld en maar liefst 230 reacties en vragen via de

Lees meer

Ledenvergadering – heeft u vragen?

Graag herinneren wij u aan de algemene ledenvergadering (alv) van de LVVP die op woensdag 1 juli aanstaande pl

Lees meer

LVVP-special inkoopbeleid zorgverzekeraars 2021 gereed

We namen het zorginkoopbeleid van de diverse zorgverzekeraars voor u onder de loep.

Lees meer

Uitnodiging online ledenvergadering 1 juli 2020

De online ledenvergadering duurt van 19 tot 20.30 uur. U bent van harte uitgenodigd!

Lees meer

Korting voor LVVP-leden op ZorgMail

LVVP-leden ontvangen € 99,00 korting op de éénmalige aansluitkosten: u betaalt € 127,50 in plaats van € 226,50

Lees meer

Reminder enquête over contractering met aangepaste link

Helaas zat er in de mailing van dinsdag 21 april 2020 een technische storing, Ditmaal de juiste link.

Lees meer

De gevolgen van corona voor de LVVP-visitatie

Het bestuur heeft besloten om voor een aantal groepen de geldigheid van het visitatiecertificaat te verlengen

Lees meer

Coronavirus: nieuwsupdate van de LVVP

We hebben op de website een aparte pagina over het coronavirus gemaakt. Deze pagina zullen we dagelijks

Lees meer

Doe mee met de korte leden-enquête

Deze jaarlijkse enquête gaat over uw patiëntengroep, de contractering over 2020 en 2019 en patiëntenstops in

Lees meer

Contributie LVVP-lidmaatschap 2020

De LVVP-contributie wordt in 2020 niet verhoogd. Medio febuari wordt het bedrag van uw rekening afgeschreven.

Lees meer

Reactie van de NZa op meldingen over de generieke afslagen

Veel vrijgevestigden hebben een melding gedaan over generieke afslagen die zorgverzekeraars hanteren in 2020.

Lees meer

Recent nieuws

Eerste versie LVVP-contractenoverzicht 2021 gereed

Hierin zijn de contracten van Caresq, Zorg en Zekerheid, Menzis, ONVZ en VGZ opgenomen.

Lees meer

Omzetplafonds verzekeraars brengen ggz-behandelaars aan de rand van de afgrond

Judith Veenendaal aan het woord in artikel ‘Omzetplafonds verzekeraars brengen

Lees meer

LVVP reageert op consultatie wijzigingen Jeugdwet

Het onderbrengen van de jeugd-ggz in de Jeugdwet is geen juiste beslissing geweest, vindt de LVVP.

Lees meer