Over de LVVP

Archief nieuwsflits 2022

Heeft u het juiste type LVVP-lidmaatschap?

Bent u verzekerd van de juiste service?

Lees meer

Nieuwsflits voor leden: LVVP-opleidingsspecial

Deze nieuwsflits is geheel gewijd aan het opleiden in de vrijgevestigde praktijk.

Lees meer

LVVP-enquête voor leden over samenwerking in uw regio

De LVVP wil graag bestaande regionale groepen en nog op te richten regionale samenwerkingsverbanden facilitere

Lees meer

Nieuwsflits voor leden – 1 december 2022

Lees meer over de genomen besluiten tijdens de alv, de vrije artsenkeuze en restitutiepolissen 2023.

Lees meer

Reminder alv 30 november 2022 en extra agendapunt

Graag herinneren we u eraan dat op woensdagavond 30 november de ledenvergadering van de LVVP plaatsvindt.

Lees meer

Uitnodiging online ledenvergadering 30 november 2022

In deze nieuwsflits vindt u de agenda en de bijbehorende stukken voor de alv.

Lees meer

Reminder LVVP-enquête voor leden over de Wtza

Heeft u de enquête nog niet ingevuld? Zou u dat dan voor 1 november 2022 willen doen?

Lees meer

LVVP-enquête voor leden over de Wtza

Om u nog beter van dienst te kunnen zijn, hebben we uw input nodig.

Lees meer

Aanleverplicht data zorgvraagtypering uitgesteld naar 1 januari 2023

De LVVP is blij dat de NZa gehoor heeft gegeven aan de maatschappelijke onrust die hierover is ontstaan en aan

Lees meer

Highlights LVVP-ledenvergadering 29 juni 2022

De alv nam drie besluiten, waarvan we u graag vast op de hoogte stellen. Een uitgebreider verslag volgt later.

Lees meer

Gezocht: nieuwe LVVP-visiteurs

Uiteraard krijgen visiteurs een ruime vergoeding voor hun werkzaamheden.

Lees meer

LVVP-special inkoopbeleid zorgverzekeraars 2023 gereed

De belangrijkste punten uit het inkoopbeleid van zorgverzekeraars voor u op een rij.

Lees meer

Uitnodiging ledenvergadering 29 juni 2022

NB: In verband met de reservering van zaal en catering verzoeken wij u zich op korte termijn aan te melden.

Lees meer

1 juli 2022: kwaliteitsstatuut, Wtza en Vektis

Lees meer over de 3 redenen waarom de datum van 1 juli 2022 belangrijk is.

Lees meer

Voor late beslissers: laatste reminder LVVP-congres!

Een congres met een actueel thema, dat aansluit bij de speerpunten van het nieuwe integraal zorgakkoord!

Lees meer

Pas vóór 1 juli 2022 uw kwaliteitsstatuut aan

Zorg dat u op tijd bent, zeker als u voor 2023 contracten wilt sluiten met zorgverzekeraars.

Lees meer

Nieuwsflits LVVP: webinar, oproep nieuwe visiteurs en bereikbaarheid HCA

In deze nieuwsflits leest u drie actuele berichten exclusief voor LVVP-leden.

Lees meer

Dringende oproep: Nog voor de zomer gevisiteerd worden? Schrijf u in vóór 14 februari!

Dringende oproep aan alle leden die dit jaar gevisiteerd moeten worden. Schrijf u vandaag nog in en voorkom

Lees meer

Contributie LVVP-lidmaatschap 2022 wordt medio februari afgeschreven

U ontvangt de factuur per mail van Walstreet Finance.

Lees meer

Laatste oproep: enquête voor leden die kinderen en jeugdigen behandelen

Wilt u de enquête uiterlijk 23 januari 2022 invullen? Alvast veel dank voor uw medewerking!

Lees meer

Tips voor de start van het nieuwe jaar 2022

In deze nieuwsflits zetten we voor u een aantal nuttige tips op een rij, zodat u goed beslagen ten ijs komt.

Lees meer

Heeft u het juiste type LVVP-lidmaatschap?

Zorg dat u het juiste type lidmaatschap heeft, zodat u verzekerd bent van deelname aan de klachten- en geschil

Lees meer

Recent nieuws

Restitutiepolissen zijn voor de ggz een zeldzaamheid geworden

Kijk op Mijn LVVP voor de zuivere restitutiepolissen 2024 zijn én welke beperkende voorwaarden gelden.

Lees meer

LVVP teleurgesteld over reactie NZa op handhavingsverzoek contract Zorg en Zekerheid

Het NZa-onderzoek zal in ieder geval geen consequenties hebben voor het huidige contractvoorstel van Z&Z.

Lees meer

LVVP roept minister Helder op om de motie over de toewijzing van ggz-opleidingsplaatsen niet uit te voeren

De LVVP is ontsteld over de motie die de Tweede Kamer op 24 oktober jl. heeft aangenomen over de toewijzing va

Lees meer