Over de LVVP

Archief nieuwsflits 2023

Highlights algemene ledenvergadering 29 november 2023

Lees hier welke besluiten in de alv genomen zijn en waarom een extra alv nodig is ivm de statutenwijziging.

Lees meer

Laatste oproep: kom naar de alv op 29 november 2023 in Amersfoort

Let op: de vergadering is dit keer in Amersfoort en begint een uurtje eerder: inloop vanaf 17.30 uur.

Lees meer

Rechter doet uitspraak in kort geding over privacy zorgvraagtyperingsdata

De rechtbank heeft geoordeeld dat er op dit moment onvoldoende reden is om deze data-uitvraag te verbieden.

Lees meer

Uitnodiging ledenvergadering 29 november 2023

Let op: voor deze editie van de alv hebben we gekozen voor een andere locatie, te weten in Amersfoort.

Lees meer

Nieuwsflits voor leden – 30 oktober 2023

In deze nieuwsflits: docent gezocht en deel uw ervaring met weigering voor een contract door zorgverzekeraars.

Lees meer

Nieuw webonderdeel ‘Mijn regio’ is live!

We zijn live! We hebben de afgelopen maanden keihard gewerkt aan een nieuw webonderdeel getiteld ‘Mijn regio’.

Lees meer

Overgangsregeling vastgesteld voor wijziging bijlage C LKS

Op 26 september 2023 hebben veldpartijen tripartite het besluit genomen een overgangsregeling te treffen.

Lees meer

Check uw regio & kom naar de LVVP-regiobijeenkomst!

Komt allen, er is nog plek! En check meteen ook even uw regio.

Lees meer

Nieuw webonderdeel “uw regio” in de maak

Check nu in welke regio u werkzaam bent!

Lees meer

Komt u ook naar een van de LVVP-regiobijeenkomsten?

Op do 21/9 komen we naar Zwolle, op do 12/10 naar Amsterdam en op do 9/11 naar (regio) Rotterdam.

Lees meer

Belangrijk nieuws over wijziging Landelijk Kwaliteitsstatuut

De wijziging betreft de omschrijving van vrijgevestigde praktijk (sectie II) en zorginstelling (sectie III).

Lees meer

Pauzeknop ingedrukt voor jaarverantwoordingsplicht Wtza

De verplichte jaarverantwoording voor eerstelijns zorgaanbieders wordt met twee jaar uitgesteld.

Lees meer

Nieuwsflits voor leden – Highlights alv en stand van zaken zorgvraagtypering

In deze nieuwsflits komen twee onderwerpen aan bod: de alv van 28 juni jl. en het aanleveren van de zorgvraa

Lees meer

Uitnodiging ledenvergadering 28 juni 2023

Extra thema – Verwijzen: Digi-H, een nieuw niet-commercieel verwijsplatform. We zien ernaar uit u weer face-to

Lees meer

Reminder LVVP-regiobijeenkomsten en oproep vrije artsenkeuze

In deze nieuwsflits brengen we graag twee onderwerpen onder uw aandacht.

Lees meer

‘Ik gun het al mijn collega’s om visiteur te worden!’

Je versterkt jezelf, helpt een ander én draagt je steentje bij aan de kwaliteit van de vrijgevestigde ggz.

Lees meer

Wtza jaarverantwoordingsplicht voor kleine rechtspersonen en vennootschappen

De beide invulhulpen zijn binnenkort gereed. Start nu wel alvast met de voorbereidingen.

Lees meer

Algemene ledenvergadering van 28 juni 2023 wordt toch in fysieke vorm gehouden

De noodwet die 100% online vergaderingen mogelijk maakte, geldt niet meer per 1 februari 2023.

Lees meer

Reminder: LVVP-regiobijeenkomsten ‘Uw praktijk anno 2023’

De bijeenkomsten gaan sowieso door, meld u zo snel mogelijk aan!

Lees meer

De LVVP ondersteunt u bij de jaarverantwoordingsplicht Wtza

De LVVP heeft voor de leden een invulhulp gemaakt voor de Wtza jaarverantwoording voor eenmanszaken.

Lees meer

LVVP-regiobijeenkomsten ‘Uw praktijk anno 2023’

De deadline om u aan te melden voor de eerste bijeenkomst op 8 mei aanstaande (Deventer) is 21 april 2023!

Lees meer

LVVP maakt invulhulp productiviteitsonderzoek NZa

Bent u geselecteerd? Meedoen is belangrijk en hoeft niet veel tijd te kosten.

Lees meer

NZa doet kostenonderzoek vanaf februari 2022

Heeft u een brief gekregen van de NZa? Lees dan verder! Geen brief gekregen? Dan hoeft u niet mee te doen.

Lees meer

Contributie LVVP-lidmaatschap 2023 wordt medio februari afgeschreven

U ontvangt de contributiefactuur van administratie- en advieskantoor Walstreet Finance.

Lees meer

Tips voor de start van het nieuwe jaar 2023

In deze nieuwsflits zetten we een aantal nuttige tips voor u op een rij, zodat u goed beslagen ten ijs komt.

Lees meer

De LVVP zoekt visiteurs, vertrouwenspersoon en lid beroepscommissie

Heeft u weleens overwogen om u in te zetten voor uw collega’s in vrije vestiging? Lees dan verder!

Lees meer

Reminder: LVVP-enquête voor leden over samenwerking in uw regio

De vragenlijst bestaat uit acht korte vragen; het invullen van de enquête kost u minder dan 10 minuten tijd.

Lees meer

Recent nieuws

10 jaar LVVP: doe mee aan de kunstwedstrijd!

Het thema is gelijk aan dat van het LVVP-congres en luidt: ‘Er zijn (geen) grenzen!’

Lees meer

LVVP-special zorginkoopbeleid zorgverzekeraars 2025 gereed

De wereld om ons heen is aan het veranderen. Zorg daarom dat u ingebed raakt in uw regio.

Lees meer

Zilveren Kruis past visitatie-eis in inkoopbeleid 2025 aan

De visitatie-eis is aangepast: contractanten dienen in het 5e jaar lidmaatschap gevisiteerd te worden.

Lees meer