Over de LVVP

Stappenplan praktijk starten

 

 1. Schrijf u allereerst in in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en vraag een KvK-nummer aan (klik hier). Lees ook: uw privéadres in het Handelsregister. De KvK vraagt sinds 27 september 2020 ook de UBO uit. Dit geldt echter niet voor eenmanszaken. Meer informatie over de UBO>
 2. Na uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel kunt u zich aanmelden bij het CIBG (de overheidsdienst voor registers) via www.meldennieuwezorgaanbieders.nl. Dit geldt ook voor jeugd-ggzaanbieders. NB: dit wordt pas verplicht als de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) ingaat; deze wet wordt nu nog behandeld in de Tweede Kamer (lees meer). Meldt u zich, dan stuurt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) u een vragenlijst toe, die u moet invullen en retourneren. Een aantal vragen is niet op vrijgevestigden van toepassing; daar kunt u ‘n.v.t.’ invullen.
 3. In de generalistische basis-ggz en in de gespecialiseerde ggz bent u verplicht prestaties digitaal te registreren, factureren en aan te leveren aan het dbc-informatiesysteem (DIS), ook als u geen contracten afsluit met zorgverzekeraars. U bent ook verplicht om te ROM’en. Schaf daarom een praktijksoftwareprogramma aan voor de generalistische basis-ggz en/of de gespecialiseerde ggz en een ROM-programma, of een combinatie van beide: zie het vergelijkende overzicht op Mijn LVVP.
  Belangrijk bij de beoordeling van een praktijksoftwarepakket zijn: gebruiksvriendelijkheid, prijs/kwaliteitverhouding, wijze van afrekenen: kosten op langere termijn, kwaliteit handleiding en helpdesk, installatie en implementatie, reputatie leverancier t.a.v. aanpassingen, gebruik ervaringsdeskundigen. Zie onderstaande demo’s voor een eerste indruk.
 4. Als ondernemer bent u verplicht een financiële administratie bij te houden. Vaak kan dat in het softwareprogramma van de praktijk. Over ieder boekjaar moet u belastingaangifte doen. Dat mag u zelf doen, maar meestal is het raadzaam hiervoor een boekhouder of accountant in de arm te nemen. Bespreek met hem/haar hoe u de financiële administratie het beste kunt inrichten. Doe dat vóór de start van de praktijk; hoe beter u dit hebt ingericht, hoe lager de nota van de boekhouder/accountant.
 5. Vraag een agb-code aan op www.agbcode.nl.
 6. Meld u aan bij Vecozo en vraag een certificaat aan om te kunnen declareren: (klik hier).
 7. Meld u aan bij DIS op de website van de NZa.
 8. U kunt zich registreren u bij Akwa GGZ voor aanlevering van ROM-gegevens, maar dit is niet verplicht. Ook binnen de jeugd-ggz hoeft u geen gegevens aan te leveren.
 9. Dien uw kwaliteitsstatuut in via www.ggzkwaliteitsstatuut.nl. Zie de informatie en invulinstructies op Mijn LVVP. Dit is verplicht; zonder kwaliteitsstatuut kunt u niet declareren. Binnen de Jeugdwet is dit (nog) niet verplicht; gemeenten kunnen er echter wel om vragen.
 10. Zorg ervoor dat uw praktijk voldoet aan de Europese privacywet, de AVG. Op Mijn LVVP vindt u een overzichtelijk stappenplan en handzame documenten, toegesneden op de vrijgevestigde ggz-praktijk.
 11. Sluit indien gewenst contracten af met een aantal of alle zorgverzekeraars. Zie Mijn LVVP voor een overzicht met alerts. Voor de jeugd-ggz sluit u desgewenst contracten met (de) gemeente(n) waar u werkzaam bent.
 12. Sluit verzekeringen af die van belang zijn voor uw praktijkvoering: arbeidsongeschiktheidsverzekering, (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering, (beroeps)rechtsbijstandverzekering en eventueel een pensioenverzekering, bedrijfsschadeverzekering, inventarisverzekering. Zie de servicepagina op de LVVP-site.
 13. Sluit u aan op de klachten- en geschillenregeling (voor zorg aan volwassenen conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en/of op de klachtencommissie (voor zorg aan kinderen en jeugdigen conform de Jeugdwet). LVVP-leden zijn hier automatisch op aangesloten (voor de jeugd-ggz is er dus een aparte regeling binnen de LVVP).
 14. Regel uw kwaliteitsbeleid, bijvoorbeeld via de LVVP-kwaliteitscriteria en de LVVP-visitatie.
 15. Lever uw eventuele wachttijden na enige tijd vóór de 10e van elke maand aan bij Vektis. Hebt u nog geen verzoek van Vektis ontvangen om een account aan te maken en uw wachttijden aan te leveren? Neem dan contact met hen op.
 16. Als u in een groepspraktijk gaat werken, mag u een gezamenlijke naam, logo, website en naambordje gebruiken. Voor de cliënt moet echter wel altijd duidelijk zijn wie de behandelaar is. Zorg er dus voor dat op communicatie naar cliënten altijd de eigen naam, KvK-nummer et cetera staat. Dat geldt ook voor communicatie naar bijvoorbeeld een leverancier of verzekeraar. In dat geval is er gewoon sprake van een aantal eenmanszaken dat op een aantal zaken samenwerkt.

 

Extra informatie voor het starten van een jeugd-ggz-praktijk

 

 1. U hoeft geen kwaliteitsstatuut te hebben, omdat dat binnen de Jeugdwet (nog) niet verplicht is; gemeenten kunnen er echter wel om vragen.
 2. U hoeft (nog) geen ROM-gegevens aan te leveren en u hoeft zich daarom nog niet aan te melden bij Akwa GGZ (zie bovenstaand punt 8). Wel kunt u alvast een gecombineerd softwareprogramma aanschaffen.
 3. U dient gegevens aan te leveren aan het CBS. Het CBS benadert u hiervoor nadat u zich hebt aangemeld bij de gemeente waar u zich vestigt als jeugd-ggz-behandelaar.
 4. U dient een jaarverantwoording aan te leveren bij het CIBG. Solopraktijken zijn daarvan vrijgesteld (wel jaarlijks afmelden bij het CIBG!). Voor kleine praktijken geldt een uitzonderingsregel.
 5. U sluit geen contracten met zorgverzekeraars (punt 11), maar desgewenst wel met gemeente(n). Omdat gemeenten zelf hun regels hierin mogen bepalen, is het voor de LVVP helaas niet mogelijk hiervan een overzicht samen te stellen.
 6. Zie voor meer informatie Mijn LVVP.

 

Tweedaagse workshop voor starters

In onze speciale startersworkshop voor leden wordt uitgebreider op al deze en meer onderwerpen ingegaan. Deelname aan de workshop  is gratis voor nieuwe, startende leden (vraag naar de voorwaarden).

 

Demo’s van ggz-praktijksoftwarepakketten

Klik op het logo voor een demo. Op Mijn LVVP staat een uitgebreid vergelijkend overzicht van alle praktijksoftware- en ROM-pakketten voor de ggz-praktijk.

 

​​

Recent nieuws

Extra plekken beschikbaar voor LVVP-webinar 8 december 2021!

Om de storing enigszins goed te maken, hebben we extra plekken ingekocht en wijken we uit naar de studio.

Lees meer

Kijk nu het webinar zorgvraagtypering van 2 december terug

U vindt de link om terug te kijken op Mijn LVVP (alleen voor leden).

Lees meer

E-learning zorgvraagtypering beschikbaar

Zojuist is de e-elearning over zorgvraagtypering door GGZ Ecademy opgeleverd en geplaatst op hun leerplatform.

Lees meer